Lakseprisen steg

NYE TALL: For lakseprisen. Foto: Dreamstime
Sjømat

Kiloprisen på fersk eller kjølt laks var i uke 33 på 51,70 kroner, opp 4,2 prosent fra uke 32. Men sammenlignet med uke 33 i 2019 er det en nedgang på 6,1 prosent. Det ble eksportert 17.910 tonn fersk eller kjølt laks, 3 prosent lavere en uken før.

Kiloprisen på frosen laks var 56,73 kroner, opp 5,1 prosent fra uke 32, men 5,4 prosent lavere enn i uke 33 i 2019. Det ble eksportert 300 tonn frosen laks, 6,4 prosent mer enn uken før.

lakseprisen
Nyheter
Sjømat
Børs