Kraftig fall på bunnlinjen

Lavere laksepris tynger inntjeningen til Lerøy Seafood.

LA FREM TALL: Lerøy Seafood presenterer resultater for føreste kvartal, Q2 2020. Konsernleder Henning Beltestad til høyre. Arne Møgster til høyre. Foto: Ivan Kverme
Sjømat

Lerøy Seafoods resultat før skatt endte i andre kvartal på 569,4 millioner kroner, ned fra 946 millioner i samme periode i fjor.

Selskapet slaktet i perioden 38,9 tusen tonn laks og ørret, opp fra 37,0 tusen tonn i andre kartal 2019. Driftsresultatet pr. kilo, ekskludert hvitfisk, endte på 7,8 kroner, en solid nedgang fra 19 kroner i fjorårets andre kvartal.

Lerøy fisket i andre kvartal 19,7 tusen tonn hvitfisk, sammenlignet med 15,9 tusen tonn i samme periode i fjor.

– Inntjeningen i andre kvartal er vesentlig lavere en hva vi forventet ved inngangen til året. Lavere laksepris, som følge av etterspørselseffekter av Covid-19 pandemien, er den viktigste årsaken til det, sier Lerøy-sjef Henning Beltestad i en kommentar.

– Det er uvisst hvor lenge Covid-19 vil påvirke oss, men vi erfarer at konsernets modell med tett integrasjon med våre kunder har stryket seg gjennom utfordringene. Vi mener det langsiktige etterspørselsbildet etter sunn og bærekraftig kvalitets sjømat ikke er endret og fortsatt vil være godt, påpeker han.

Lerøy hadde ved utgangen av juni en netto rentebærende gjeld på 3.517 millioner kroner, og en egenkapitalgrad på 57,9 prosent.

Utbyttet i perioden er på 1,50 kroner pr. aksje, i tillegg til at styret har fått en fullmakt til å utbetale inntil 0,80 kroner pr. aksje innen utgangen av 2020.

Lerøy Seafood

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter4.711,825.339,96
Driftsresultat før biomassejusteringer 606,421.023,48
Resultat før skatt569,38945,98
Resultat etter skatt448,18751,31
lerøy seafood
LSG
Nyheter
Sjømat
Børs