Coronasmell for Salmones Camanchaca

Salmones Camanchaca holdt inntektene oppe, men resultatet falt.

TALL: Salmones Camanchaca har kommet med nye tall for andre kvartal. Foto: Dreamstime
Sjømat

Sjømatselskapet hadde inntekter på 50,3 millioner dollar i andre kvartal, opp 1,8 millioner dollar fra samme tid i fjor. Slaktevolumet var på 10.670 tonn, 49,5 prosent høyere enn i fjor.

EBITDA kom inn på minus 5,8 millioner dollar, mot pluss 4,7 millioner dollar i fjor. Coronakrisen gjorde at det ble et fall i markedsprisene som ikke var positivt for Salmones Camanchaca.

Driftsresultatet snudde derimot ned fra et overskudd på 1,7 millioner dollar til et underskudd på 9,4 millioner dollar. Resultat etter skatt ble negativt med 16,4 millioner dollar, ned fra minus 2,6 millioner dollar i fjor. 

Salmones Camanchaca venter et slaktevolum på 51.000-53.000 tonn atlantisk laks og 3.000 tonn coho i år.

Salmones Camanchaca 

(Mill. dollar)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter50,348,5
Driftsresultat-9,41,7
Resultat før skatt-22,7-3,8
Resultat etter skatt-16,4-2,6

Salmones Camanchaca

  • Oppdrettsselskap innen laks og ørret. 
  • Har en årlig produksjon på 60 000 tonn, og en total produksjonskapasitet er 75 000 tonn. 
  • Har hovedkontor i Santiago, Chile. 
  • Adm. dir. er Ricardo García Holtz.
salmones camanchaca
Nyheter
Sjømat
Børs