Vil tjene 70 millioner i året på fisk som spiser lus

I dag fanger Åge Kristian Hansen og Magnus Midling-Jenssen vill leppefisk som spiser lakselus. Nå vil de starte oppdrett av fisken, og lokker med kjempefortjeneste.

SPISER LAKSELUS: Åge Kristian Hansen (i blått) og Magnus Midling-Jenssen (i grønt) har i mange år jaktet vill rensefisk. Nå vil de starte oppdrett av fisken som de mener vil gi 70 millioner i årlig overskudd. Foto: Kjartan Bjelland
Sjømat

– Dette er et marked vi kjenner. Vi har betjent de fleste store og halvstore lakseoppdretterne i Norge, men i dag er det begrenset hvor mye leppefisk man får fiske. Vi ønsker å få inn kapital for utvikle oppdrett av berggylt skikkelig, sier Åge Kristian Hansen fra Lindesnes.

Han er gründer og styreleder i Clean Fish Group sammen med kollega Magnus Midling-Jenssen og Jarle Tveiten.

Gjennom eierselskapet Høylandskjæret Holding kjøpte de i 2015 en industritomt på 15 mål med molo på 250 meter samt tilhørende øy av Lindesnes kommune. Tomten er fylt ut til 30 mål, og selskapet har fått tillatelse for landbasert oppdrett av berggylt med årlig produksjon på 60 tonn biomasse, eller 2 millioner fisk.

Jakter 8 millioner

Gründerne har i mange år drevet Leppefisk, som fanger vill leppefisk, men det er langt fra nok til å dekke behovet.

Derfor starter de oppdrett av fisken, og nå er Clean Fish Group i investormarkedet på jakt etter 8 millioner kroner for å starte produksjon av rognkjeks samt starte planlegging av neste fase som er produksjon av berggylt.

Ifølge selskapet er lakselus den store begrensningen for lakseproduksjonen, en begrensning som ville vært fjernet hvis det fantes tilstrekkelig mengde rensefisk som spiser lusen av oppdrettsfisken.

Til dette formålet brukes rognkjeks og berggylt. Clean Fish har konsesjon til å produsere 1 million rognkjeks og 1 million berggylt, men fra 2022 vil hele kvoten på 2 millioner fisk bli fylt opp av berggylt.

30.000 ble 60 millioner

– Det er mange som produserer rognkjeks, men berggylt er det mest interessante ettersom det kun er de tre store oppdretterne som er involvert i dette, og ingen kan levere til mindre aktører, sier Hansen.

Jeg synes det er en lav pris for en så høyt priset fisk
Åge Kristian Hansen, Clean Fish Group

Trioen har skutt inn 30.000 kroner i kapital i Clean Fish Group, men priset selskapet kraftig opp – til 60 millioner før emisjonen.

– Selskapet sitter med en langsiktig leieavtale, selve anlegget og konsesjoner, sier Hansen som ikke ønsker å si hvor mye trioen har investert.

– Men du får ingenting for 10 millioner kroner, legger han til.

Gründerne stipulerer at dagens konsesjoner på 2 millioner berggylt kan gi inntekter på 170 millioner kroner og en fortjeneste på 70 millioner. På sikt er det dessuten planer om oppdrett av torsk.

– Lav pris for høyt priset fisk

– Vi har for vane å gå forsiktig frem, så vi må se hvordan dette utvikler seg. Markedet for rensefisk er stort, sier Hansen.

Han eier selv 35 prosent av Clean Fish. Størst er Midling-Jenssen med 45 prosent, mens Tveiten har de resterende 20 prosentene.

At prisingen av selskapet er skrudd opp til 60 millioner kroner skammer ikke Hansen seg over i det hele tatt.

– Jeg synes det er en lav pris for en så høyt priset fisk, sier han.

Betalingsvilligheten skal i dag ligge opp til 100 kroner for en berggylt som settes ut om våren. Budsjettene i Clean Fish baserer seg på en pris på 90 kroner. Til fratrekk kommer kostnaden til yngel på 13 kroner samt fôr på 35 kroner pr. kilo og oksygen på 8 kroner pr. kilo.

For neste år og påfølgende år budsjetterer gründerne med omsetning på 31 og 38,5 millioner kroner med overskudd på henholdsvis 11 og 16 millioner.

clean fish group
åge kristian hansen
magnus midling-jenssen
Nyheter
Sjømat