Krillsuksess for Remøy

Krillsalget skjøt virkelig fart for Rimfrost i fjor. Dette har fortsatt inn i 2020.

TJENER GODT PÅ KRILL: Stig Remøy. Foto: SRR Invest
Sjømat

Stig Remøys krillvirksomhet fortsetter definitivt å bære frukter.

Nå foreligger årsrapporten for 2019, som viser en betydelig økning i salget for Rimfrost. Krillselskapet hadde en omsetning på 227 millioner kroner og tjente nesten 77 millioner før skatt.

Selskapet, som opererer fiskefartøyer og driver med salg av krillprodukter, er foreløpig ikke vesentlig negativt påvirket av coronapandemien og har hatt en god start også i inneværende år.

«Den positive trenden er ytterligere forsterket i første halvår 2020. Den sterke veksten som virksomheten opplever er basert på unik teknologi som gir produkter av høyeste kvalitet. Dette danner videre et godt grunnlag for ytterligere vekst», skriver Rimfrost-styret i årsrapporten.

Vant over Aker BioMarine

I 2018 ble Rimfrost saksøkt av Aker BioMarine vedrørende patenter for produksjon av krillprodukter som Rimfrost mener det eier.

Rimfrost vant saken i Tingretten i fjor og i Lagmannsretten tidligere i år, og tirsdag avviste Høyesteretts ankeutvalg anken fra Aker BioMarine. Det betyr at patentene tilhører Rimfrost.

– Høyesterett har nå sagt siste ord i saken. Dermed er det slått fast en gang for alle det vi har hevdet hele tiden, nemlig at Rimfrost eier patentene og at vi også i denne saken har opptrådt ordentlig og ryddig, uttalte Stig Remøy etter dommen.

Rimfrost

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter226,842,3
Driftsresultat75,1145,8
Resultat før skatt76,7146,7
Resultat etter skatt59,4112,9
rimfrost
stig remøy
krill
Nyheter
Sjømat
Børs