Salmon Evolution hentet 500 millioner kroner

Sjømat

Salmon Evolution Holding har utført en rettet emisjon på 100 millioner aksjer til 5 kronet stykket. Det betyr at selskapet totalt hentet 500 millioner kroner. 

Pengene skal hovedsaklig brukes til første byggetrinn av et landbasert oppdrettsanlegg.

Salmon Evolution venter å bli notert på Merkur Market 18. september. 

– En børsnotering er helt avgjørende for et vekstselskap som oss. Vi har hele tiden sagt at vi skal bruke kapitalmarkedet aktivt og det er tillitvekkende at såpass tunge investorer går inn med betydelige beløp, sa styreleder Tore Tønseth i Salmon Evolution nylig.

salmon evolution
Nyheter
Sjømat
Børs