Oppdrettsselskapet Nova Sea har ubetalt 2 milliarder kroner på fire år

Nova Sea har tjent over én milliard kroner før skatt hvert år siden 2016. Da drypper det penger ned på Olaisen-familien og oppdrettsgiganten Mowi.

SOLID FANGST: Styreleder Aino Olaisen i Nova Sea sitter på verdier anslått til 850 millioner kroner, ifølge Kapital. I fjor økte både topp- og bunnlinjen til oppdrettsselskapet. Foto: Kari Johanna Tveit
Sjømat

På Lovund i Lurøy kommune har oppdretteren Nova Sea siden 1991 bygget seg opp til å bli en betydelig aktør i bransjen. Tallrekken 1, 1,1, 1 og 1,1 milliarder kroner er ikke snakk om topplinjen de fire seneste årene, men overskuddet før skatt.

Med andre ord har Nova siden 2016 tjent 4,2 milliarder kroner, hvorav store summer er blitt delt ut til eierne. I fjor endte overskuddet på 1,1 milliarder kroner og det ble utbetalt et utbytte på 274 millioner kroner.

– Det er snakk om et tilleggsutbytte som er knyttet til årsregnskapet for 2018. På grunn av stor usikkerhet knyttet til den pågående coronapandemien og hvordan dette vil slå ut i våre markeder er det ikke avsatt et ordinært utbytte for fjoråret, sier konsernsjef Tom Eirik Aasjord i Nova Sea.

I 2018 var utbyttebetalingen på 600 millioner kroner, og hvis man summerer opp siden 2016 beløper utbyttet seg til 2 milliarder kroner. I samme periode har selskapet betalt 890 millioner i skatt.

Mowi er stor

Etter at oppdrettsgründer Steinar Olaisen gikk bort i 2011 tok Olaisen-søsknene Maria, Aino og Håkon over eierandelen på 26 prosent.

Det betyr at søsknene har mottatt utbytter på 522 millioner kroner de fire seneste årene. I fjor verdsatte Kapital Ainos eierandel til 850 millioner kroner, mens Maria og Håkons var på henholdsvis 875 og 850 millioner kroner.

Oppdrettsgiganten Mowi sitter på 48 prosent av aksjene i Nova Sea, og har dermed fått utbytter på nesten én milliard kroner siden 2016.

I forbindelse med andrekvartalspresentasjonen til Mowi i år sa finansdirektør Kristian Ellingsen følgende: «Vi gratulerer Nova Sea med et godt resultat».

Nova Sea

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter2.933,12.552,3
Driftsresultat1.015,9918,1
Resultat før skatt1.108,11.000,1
Resultat etter skatt879,4798,0

Økte inntektene

I fjor omsatte Nova Sea for 2,9 milliarder kroner, opp rundt 15 prosent siden 2018. Slaktevolumet kom inn på cirka 46.000 tonn.

– 2019 var et historisk godt år for Nova Sea, både med tanke på produksjonsvolum og finansielle resultater. Det skyldes god drift, et sterkt marked og ikke minst en fantastisk innsats fra alle vår ansatte, sier Aasjord.

Oppdrettsselskapet fikk et driftsresultat på overkant av én milliard kroner, opp fra 918 millioner kroner i 2018.

SJEF: Tom Eirik Aasjord i Nova Sea er fornøyd med fjorårets resultat. Foto: Nova Sea

Tynges av corona

– I hvilken grad er dere blitt påvirket av coronaviruset?

– Pandemien har påvirket oss på lik linje som resten av oppdrettsnæringen ved at HoReCa-markedet tidvis har falt helt ut, samtidig som logistikkleddene rundt fly har vært og er fortsatt begrenset, sier han, og fortsetter:

– Samtidig har fraktratene økt betydelig i enkelte markeder. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til volumene som skal ut i løpet av høsten og hvordan dette påvirker markedene og prisene. Vi er heldigvis godt forberedt.

Sterk balanse

Ved utgangen av fjoråret hadde Nova Sea en balanse på over 3,3 milliarder kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde snaut 2,6 milliarder.

«Selskapets likviditet er etter styrets vurdering god, med betydelige potensielle reserver. Det anses ikke å være behov for særskilte tiltak for forbedringer», heter det i årsberetningen.

Selskapet eier 33,33 konsesjoner selv og har gjennom samarbeid med andre selskaper en MTB på 31.276 tonn gjennom 24 lokaliteter fra Gildeskål kommune i nord til Vega kommune i sør.

I fjor investerte Nova Sea 116 millioner kroner i driftsmidler knyttet til sjøanlegg, administrasjon og industri/pakking. 

nova sea
mowi
Nyheter
Sjømat