Grieg Seafood legger ned virksomheten i skotske Skye – tar tap på 100 millioner

Tapet bokføres nå i tredje kvartal.

MANETTRØBBEL: 627.000 fisk gikk tapt på grunn av unormalt mye maneter, forklarer Grieg Seafood, her ved konsernsjef Andreas Kvame. Foto: Iván Kverme
Sjømat

Grieg Seafood  legger ned driften på Isle of Skye i Skottland, og tar i den forbindelse et tap på 100 millioner kroner, opplyser oppdrettskonsernet fredag.

Tapet bokføres nå i tredje kvartal. Det vises også til lave markedspriser som følge av coronapandemien og lav slaktevekt som forklaringer på tapet.

På grunn av høy dødelighet vil deler av driften bli avviklet omgående.

Hendelsen med høy dødelighet ventes å gi høye kostnader når gjenværende fisk skal slaktes mellom fjerde kvartal i år og første kvartal neste år.

Strategisk gjennomgang

Grieg viser til at det ble igangsatt en strategisk gjennomgang i fjor høst med hensyn til Skye-virksomheten.

Selskapet mener det er få driftsmessige synergier mellom deres primære virksomhet på Shetland og de fem oppdrettsanleggene på Skye, på grunn av lang avstand.

Grieg Seafood vurderer at det ikke er verdt å videreføre driften med tanke på deres fiskevelferds- og kostnadsstandarder, og ser dessuten begrenset potensial for å øke volumene.

Dødeligheten knytter seg til biologiske utfordringer nå i tredje kvartal, med unormalt mye maneter. 627.000 fisk, tilsvarende 1.500 tonn, gikk tapt for Grieg Seafood.

Shetland-virksomheten har imidlertid hatt god og stabil biologi så langt i tredje kvartal, opplyser selskapet. 2020-guidingen her på 95.000 tonn står fast.

gsf
skottland
oppdrett
coronapandemien
laksedød
isle of skye
fiskevelferd
shetland
Nyheter
Sjømat
Børs