Hopp i lakseprisen

Lakseprisen steg 4,7 prosent i forrige uke.

OPP: Lakseprisen steg forrige uke. 
Sjømat

Den gjennomsnittlige eksportprisen var 50,77 kroner pr. kg for fersk eller kjølt oppdrettslaks forrige uke. Det er en oppgang på 4,7 prosent fra uken før, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 

Den norske eksporten av fersk eller kjølt oppdrettslaks var i perioden 20.748 tonn, ned 0,2 prosent fra foregående uke.

Eksporten av frossen laks var 408 tonn, til en pris på 55,06 kroner pr kilo.

Prisen SSB rapporterer er etterslepende fra forrige uke. Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som har blitt solgt på kontrakt. Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.

Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,7 kroner lavere pr kilo enn SSB-prisen, ifølge Mowis «Salmon Farming Industry Handbook 2020».

laks
lakseprisen
Nyheter
Sjømat
Børs