Lakseeksporten trues av høy smittespredning

Eksportverdien for norsk sjømat fortsatte nedturen i september, og fjerde kvartal ser bekmørkt ut med Europa farget i rødt.

MOT MØRKERE TIDER: Lavere laksepriser og kraftig smittespredning i Europa, kan senke verdiene ytterligere for lakseeksporten i fjerde kvartal.    Foto: Steinar Johansen/Midt-norsk havbruk
Sjømat

Gjenåpningen av landegrenser i Europa før sommerferien har ført til den kraftigste målte smittespredningen av coronaviruset noensinne. Nye strenge smitteverntiltak innføres i en rekke viktige eksportland for norsk laks, hvor folks bevegelsesfrihet innskrenkes.

– Hvor langt nedstengning går denne gangen er spenningsmomentet. Går vi tilbake til restriksjoner som i mars og april, får det store konsekvenser, men forhåpentligvis går det ikke så langt, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Ferske tall fra Norges sjømatråd viser at verdien for norsk sjømateksport falt videre i september, denne måneden med 2 prosent, til 8,6 milliarder kroner. 

Hvor langt nedstengning går denne gangen er spenningsmomentet
Paul T. Aandahl, Norges sjømatråd

Laks hentet inn litt...

Kraftig eksportfall for laks i juli og august førte til nærmere én milliard kroner lavere omsetning for norske oppdrettere. I september økte imidlertid eksportverdien for laks med 105 millioner kroner, til 6,1 milliarder kroner, sammenlignet med september i fjor.

– Svakt marked i feriemånedene er et resultat av redusert etterspørsel, spesielt i restaurantsektoren i Europa, som ikke har blitt kompensert tilstrekkelig med hjemmekonsum, men september viser bedring, forklarer Aandahl.

VERSTE SCENARIO: Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl er spent på konsekvensene av smittespredningen i Europa. Foto: Privat

Differansen utgjør likevel et verdifall på 800 millioner kroner i kvartalet, eller en nedgang på 5 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. 

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var på 49,54 kroner, ned 1 prosent fra samme tid i fjor, og er bare en mindre forklaring på verdifallet. 

...men negativ utvikling 

I årets ni første måneder har Norge eksportert 800.000 tonn laks for 51,8 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, men verdien har falt med 363 millioner kroner.

Redningen så langt har vært eksportveksten på 11 prosent i januar og februar, som tilsvarer er verdiøkningen på 1,7 milliarder kroner for laks i årets to første måneder. 

Siden har coronapandemien rammet lakseeksporten hardere enn sjømateksporten. 

Men også kvartalsutviklingen for sjømateksporten er negativ:

  • Første kvartal: 28,5 milliarder kroner (+11 prosent)
  • Andre kvartal: 24,6 milliarder kroner (-3 prosent)
  • Tredje kvartal: 23,6 milliarder kroner (-5 prosent)

Dramatisk smittespredning

Verdens Helseorganisasjon uttalte i slutten av september dyp bekymring for den alarmerende smittespredningen i Europa, som er viktigste marked for norsk laks. 

Tall VG har hentet inn, viser at 52 land har stigende smittetrend, deriblant store eksportland for norsk laks som Polen, Tyskland, Storbritannia og Italia. 92 land har flat smittetrend. Kun 35 land har synkende smittetrend, og landene utgjør en liten andel av norsk lakseeksport.

Med færre reisende og nye nedstengninger av Horeca-markedet, faller etterspørselen etter norsk laks. Lakseprisene er ventet å ligge rundt 40–45 kroner pr. kilo, og fjerde kvartal ser bekmørkt ut for julebordsesongen, restaurantene og hotellene.

Verst tenkelig scenario

Selv om en massiv nedstengning av restauranter dreier konsumet av laks over til supermarkeder, er også dette markedet sårbart for smittespredningen som pågår, ifølge Sjømatrådet.

– Folks bevegelsesfrihet blir avgjørende, ikke bare for restaurantmarkedet, men også butikkmarkedet. Hvis folk ikke får handlet i butikkene, særlig i store varehus, vil konsumet vris vekk fra fersk fisk og folk vil heller kjøpe produkter med lengre holdbarhet. Det er det verst tenkelige og mest ekstreme scenariet, sier Aandahl.

Særlig Italia, Spania, Frankrike og Storbritannia var i våres rammet av strenge restriksjoner med hjemmekarantene, også portforbud, som endret folks handlemønstre.

– Fiskedisker måtte stenge ned i en rekke land for å hindre smittespredning, og det rammet fersk fisk hardt, legger sjømatanalytikeren til.

Valutaen kan redde 2020

2019 var et rekordår for norsk sjømat, som vokste til over 107 milliarder kroner i eksportverdi. Hittil i år er det eksportert sjømat for 76,7 milliarder kroner, en verdivekst på knappe 1 prosent, mot samme tidspunkt i fjor. 

Rekordene i januar og februar holder inntil videre eksportverdien i pluss. Coronabremsen har vært på siden mars, og et rødt Europa er ventet å trykke bremsen kraftigere inn. 

– Tror du fremdeles på eksportrekord i år?

– Vi har fortsatt en god drahjelp av valutaen, det er den som eventuelt vil sørge for en ny rekord for sjømateksporten i 2020, svarer Aandahl.