Går all-in dødens bransje

Torskeoppdrett har historisk vært et tapsprosjekt. Nå har Norcod fylt opp krigskassen med 250 millioner kroner og er snart klar for Merkur Market.

SATSER: Konsernsjef Hilde Storhaug i Norcod har store ambisjoner og skal bygge opp en årlig produksjonskapasitet på 25.000 tonn torsk. Foto: Norcod
Sjømat

På starten av 2000-tallet drev flere enn 30 aktører med oppdrett av torsk i Norge, deriblant lakseoppdrettere som Mowi og Grieg Seafood. God bestand av villtorsk i Barentshavet og lave priser gjorde det imidlertid vanskelig for torskeoppdretterne, og en etter en gikk dundrende konkurs.

Nå satser Norcod knallhardt i dødens bransje med ABG Sundal Collier og SpareBank 1 Markets som våpendragere. Nylig hentet oppdrettsselskapet 250 millioner kroner til en prislapp på 602 millioner kroner før penger. 

Emisjonen ble mange ganger overtegnet, og snart blir det også mulig for Ola og Kari Nordmann å ta del i torskeeventyret. Den 15. oktober noteres Norcod på Merkur Market til en kurs på 50 kroner pr. aksje.

Storskala produksjon

I dag har Norcod tilnærmet ingen inntekter, og rundt 1,8 millioner yngel fordelt på to lokaliteter i Mausund, nord for Trondheim. Målet er å kunne slakte 6.500 tonn torsk med en idealvekt på fire kilo i 2021, og 25.000 tonn i 2025.

Nå er de største torskene på rundt 2 kilo, og første slakt vil finne sted i andre kvartal til neste år.

Ifølge en investorpresentasjon skal 125 millioner kroner fra kapitalinnhentingen gå med til å bygge opp biomasse, mens 70 millioner kroner skal brukes på å investere i yngel. Resten av kapitalen pløyes inn for å bygge opp en hensiktsmessig infrastruktur.

Største aksjonær er det danske sjømatkonsernet Sirena, etterfulgt av Artha Norcod. På eiersiden finner man også Sølvtrans-gründer Roger Halsebakk, med aksjer verdsatt til nærmere 69 millioner kroner etter emisjonen.

AKSJONÆR: Roger Halsebakks Ronja Capital sitter på aksjeverdier for 69 millioner kroner i Norcod. Foto: Einar Lindbæk

Majoritetsaksjonær Sirena blir trukket frem som en viktig brikke for å gi «unike» salgs- og distribusjonsmuligheter. Danskene er blant verdens største distributører av Nordatlantisk sjømat.

Høy margin

Torskeprisen har ligget mellom 40 og 50 kroner pr. kilo i år. Ifølge investorpresentasjonen har Norcod ambisjoner om å få en prisoppnåelse på mellom 50 og 60 kroner pr. kilo. Selskapet forespeiler kostnader på 31,50 kroner pr. kilo i 2025, hvorav fôr utgjør 18 kroner pr. kilo. 

Det gir en margin på 37 prosent, gitt at Norcod selger torsken i det nedre prissjiktet. Hvis oppdretteren får 60 kroner pr. kilo løftes marginen til nesten 48 prosent.

Norcod venter at investeringene som skal til for å få et slaktevolum på 25.000 tonn vil ligge på rundt 16 kroner pr. kilo, noe selskapet omtaler som relativt lavt.

Få konkurrenter

Ifølge Norcod er det få konkurrenter i torskeoppdrett, og det skyldes høye inngangsbarrierer knyttet til tilgang på yngel. I investorpresentasjonen blir Statt Torsk og Namdal Torsk trukket frem som konkurrenter, men selskapene er av betydelig mindre av størrelse.

Torsken ventes å utnytte fôret godt, med en fôrfaktor på 1:1,2 (for å produsere 1 kilo fisk trengs det 1,2 kilo fôr). Dødeligheten estimeres til 4,5 prosent, noe som er lavere enn hva lakseoppdretterne opererer med.

ESG er i vinden som aldri før og du finner ikke et selskap som ikke bruker begrepet for alt det er verdt. I investorpresentasjonen til Norcod er ESG-ordet flittig brukt, og selskapet skryter av å ha en bærekraftig produksjon med ingen antibiotika og bare bærekraftige ingredienser. 

Det seneste året har Norcod hentet kapital to ganger tidligere. Første emisjonsrunde var i fjor høst. Da ble det hentet 33 millioner kroner, før det ble fylt på med ytterligere 105 millioner kroner i februar.

Finansavisen lyktes ikke med å få en kommentar fra konsernsjef Hilde Storhaug mandag ettermiddag på grunn av et langt møte med Oslo Børs.

norcod
roger halsebakk
Nyheter
Sjømat
Børs