Mistenker syk Lubben-fisk

Wilsgård Fiskeoppdrett varslet selv Mattilsynet om ILA-mistanken.

ANALYSERES: Utfyllende resultater fra analyser ventes om kort tid, ifølge Mattilsynet. Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Sjømat

Mattilsynet mistenker at det er brutt ut infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark, melder TDN Direkt.

Lokaliteten drives av Wilsgård Fiskeoppdrett.

Wilsgård Fiskeoppdrett skal ha varslet Mattilsynet om funn som er forenlige med ILA.

Tilsynet vil snarlig inspisere Lubben-anlegget for å ta prøver og eventuelt bekrefte ILA-diagnosen, og utfyllende analyseresultater kan ventes innen kort tid, ifølge nyhetstjenesten.