Sjømatanalytiker: – Kan få dobbel etterspørselseffekt i 2021

Sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets tror kombinasjonen av lavere tilbud og høyere etterspørsel vil sende lakseprisen opp 16 prosent i 2021.

Sjømat

– Vi ser at tilbudet fra Chile vil komme betydelig ned, og det er begrenset smoltutsett som er hoveddriveren til dette, sier sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets under Finansavisens investorkonferanse Investordagene.

Meglerhuset tror samtidig at etterspørselen vil ta seg opp igjen i det verden normaliserer seg etter coronakrisen. 

– Nå er det masse nye kunder som har kjøpt laks i butikken for første gang, og når foodservice åpner opp igjen kan vi få en dobbel etterspørselseffekt, sier Aukner. 

Tror på prisoppgang i 2021

– Historisk vil en reduksjon i tilbud ned mot 0-0,1 prosent trigge en prisøkning på 20-30 prosent. Dette er et scenario som kan slå til i 2021, sier Aukner.

DNB Markets estimerer en prisøkning på 16 prosent på laks i 2021, hvilket er over konsensus. 

– Vi har hatt fire år med sammenhengende prisnedgang på laks. Ingenting er bedre for å stimulere etterspørselen enn god tilgang på tilbud og fallende priser. Jeg tror mye ligger til rette for en prisøkning, som igjen kommer til å dra sjømataksjene, sier Aukner. 

– Biologien forblir en utfordring

– Nå ser det dessverre slik ut at biologien kommer til å forbli en utfordring i de fleste regioner, og det vil være negativt for kost, men også negativt for volumvekst, som igjen er positivt for pris. Det er en utfordrende lusesituasjon i år, sier Aukner. 

Han påpeker at makrobildet veier tyngre enn skuffelser på kost for lakseselskapene. 

Tror fortsatt på Atlantic Sapphire 

Aukner trekker frem den landbaserte oppdretteren Atlantic Sapphire  som et attraktivt case innen sjømatsektoren. Meglerhuset kalkulerer en sannsynlighet for kommersiell suksess med rundt 60 prosent, hvilket gir en aksjekurs på 155 kroner. Dette gir en oppside på omkring 50 prosent. 

– Det er nærliggende å tro at risikoen i caset vil komme ned etterhvert som selskapet leverer på de finansielle tallene og lever opp til de forventningene som ligger der, sier Aukner. 

Av de tradisjonelle oppdretterne synes analytikeren at Mowi  og Grieg Seafood  , som er ned henholdsvis 28 og 31 prosent i år, er attraktive. 

– Samtidig er SalMar  er opp 20 prosent siden mars. Dette er operatører som opptrer i det samme sluttmarkedet, og det er lakseprisen som bestemmer kursutviklingen. Jeg tror gapet mellom SalMar og de andre oppdretterne vil lukkes, sier Aukner.  

investordagene 2020
alexander aukner
dnb markets
lakseprisen
ASA
salm
investordagen
Nyheter
Sjømat
Børs
Aksjeanalyse