Investorene kaster seg over SalMar-datter

Icelandic Salmons jakt etter 432 millioner kroner i en rettet emisjon tirsdag ble flere ganger overtegnet. Nå er emisjonen utvidet til 500 millioner.

KLAR FOR MERKUR MARKET: Kjartan Ólafsson, styreleder i Arnarlax, ruster opp kassabeholdningen med en halv milliard kroner før selskapet inntar lillebror-børsen. Her fisker han laks på fritiden i en elv på Island. Foto: Privat
Sjømat

Investorene kastet seg over den rettede emisjonen til SalMar-datteren   Icelandic Salmon (tidligere Arnarlax), etter en børsmelding tirsdag morgen inviterte til en privat plassering av 5 millioner aksjer. Samtidig ble det kjent at den islandske oppdretteren planlegger notering på Merkur Market 27. oktober.

Det satte fyr på investorenes interesse for selskapet. Onsdag morgen kom dermed en ny børsmelding om at den private plasseringen er flere ganger overtegnet. 

«Styret har derfor besluttet å øke størrelsen på primærtilbudet i emisjonen fra 432 millioner kroner til 500 millioner», heter det i børsmeldingen.

Fremdeles muligheter

SalMar ble tirsdag formiddag informert av tilretteleggerne, DNB Markets, om at det var mottatt ordre slik at transaksjonen var overtegnet. Arctic Securities og Arion Banki bistår også med å gjøre SalMar-datteren klar for Merkur Market. Tegningskursen i emisjonen ble satt til 115 kroner.

HØY INTERESSE: Finansdirektør Trine Sæther Romuld i SalMar. Foto: Iván Kverme

Tirsdag ettermiddag uttalte Trine Sæther Romuld, finansdirektør i SalMar, til Finansavisen at emisjonen ble fulltegnet lynraskt. 

– Vi hentet 432 millioner i cash, og aksjer verdt 147 millioner fra hovedaksjonærene bytter eiere på under to timer.

Det er fremdeles mulig å tegne seg i den utvidede emisjonen, som lukkes i dag klokken 16.30.

– Prosessen pågår og aksjonærer tegner seg fremdeles. Når emisjonen lukkes onsdag ettermiddag ser vi resultatet og fordeler, opplyser Romuld.

Islandsk pensjonsfond inn

Etter økningen til 500 millioner kroner fordeler den rettede emisjonen seg med opp mot 4,35 millioner primæraksjer for å hente 500 millioner kroner, mens eksisterende aksjonærer opprettholder å selge 1,28 millioner aksjer for rundt 147 millioner kroner.

Tre hjørnesteinsinvestorer har forpliktet seg til å tegne aksjer for et totalbeløp på opp mot 345,6 million kroner. Pensjonsfondet Gildi-lífeyrissjóður, som forvalter 47 milliarder kroner, har forpliktet seg til 216 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått inn islandske eiere, som det tredje største pensjonsfondet på Island, sier Romuld.

De andre to hjørnesteinsinvestorene er en av de største private islandske fondsforvalterne, Stefnir Asset Management Company, som har garantert for 97,2 millioner kroner, samt Edvin Austbø som gjennom selskapet Alden har garantert for 32,4 million.

Astrup selger seg ned

Icelandic Salmon ble notert under navnet Arnarlax på OTC-listen 15. november i fjor. Mens flere store børsnoterte oppdrettsselskaper har fått hard medfart på Oslo Børs under coronapandemien, har Icelandic Salmon klatret fra 73 til 130 kroner i gråmarkedet, og gitt en avkastning på 78 prosent til aksjonærene.

SalMar og Gustav Witzøe er største eier i Icelandic Salmon med 59 prosent av aksjene, verdsatt til 2 milliarder kroner. Oppdrettsgiganten gjør ingen endringer i forbindelse med emisjonen.

ER MED VIDERE: Gustav Witzøe i SalMar. Foto: Iván Kverme

Nest største eier er Astrup-familiens investeringsselskap Pactum med rundt 7 prosent, verdsatt til 235 millioner kroner. I forbindelse med emisjonen selger Pactum 55 prosent av aksjebeholdningen.

TAR UT GEVINST: Eivind Haraldssøn Astrup i Pactum selger seg ned. Foto: Iván Kverme

Også styreleder i Icelandic Salmon, Kjartan Ólafsson, selger gjennom investeringsselskapet Gyda rundt 22 prosent av nåværende beholdning. Han blir stående med rundt én millioner aksjer, verdsatt til 130 millioner kroner.

Jakter vekst

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen skal den islandske oppdretteren benytte til å finansiere vekst gjennom utvikling av eksisterende lisenser, utvidelse av smoltkapasiteten, oppgradering av prosesseringsfasiliteten Bíldudalur, og oppbygning av biomassen.

For tiden er fire oppdrettsselskaper i oppbyggingsfase på Island, hvor Icelandic Salmon er størst. Selskapet har en eksisterende lisensramme på 25.200 tonn, og planer om mer enn en tredobling av dagens laksevolum på 12.000 tonn, til 30.000 tonn innen 2024, og videre til 40.000 tonn på sikt.

Styreleder Kjartan Ólafsson i Icelandic Salmon uttalte til Finansavisen i september, da selskapet het Arnarlax, at målet er å redde Islands økonomi:

«Arnarlax er viktig for Islands økonomi - og laks skal redde Islands», sa en offensiv styreleder.

Icelandic Salmon har likevel en del å bevise, og kan ikke skryte av gode resultater når selskapet noteres på Merkur Market. 

I andre kvartal falt omsetningen til den islandske oppdretteren fra 177 til 99 millioner kroner. Lønnsomheten var ikke spesielt god, og det operasjonelle driftsresultatet var på minus 30 millioner kroner.