Nedgang i lakseprisen

Nye tall fra SSB viser at eksportprisen for laks sank i forrige uke. 

PRISFALL: Lakseprisene falt i forrige uke.  Foto: Iván Kverme
Sjømat

I uke 41 var eksportprisen for fersk laks 48,58 kr per kilo. Det er en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med uken før. Av grafen nedenfor ser vi at prisene er på sitt laveste sammenlignet med de to foregående årene.

Utviklingen i lakseeksportprisen har også holdt seg noenlunde flat siden slutten av juli, men en negativ utvikling siden nyttår. Tar vi utgangspunkt i de to foregående år kan vi vente oss en oppgang i prisene herfra og ut året, men 2020 er nok heller unntaket enn regelen også i dette henseende.

Total mengde fersk laks eksportert i forrige uke endte på 22 748 tonn. Også dette er 3,3 prosent lavere enn i uken før da volumet var 23 535 tonn.

I uke 41 ble det eksportert 215 tonn frossen laks, og prisen var 61,52 kr per kilo.

Statistikk over lakseprisen de siste tre årene. Foto: SSB