Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold har aksjer for 3 milliarder når Norsk Sjømat går på børs

Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunhold priser Norsk Sjømat til inntil 4,4 milliarder kroner når selskapet går på børs. Meglerhusene mente verdiene kunne være over 5 milliarder.

STOREIER: Per Magne Grøndahl i Norsk Sjømat. Foto: Thorvald Tande
Sjømat

Ingen går på børs til det meglerhusene mener er fulle verdier. Ei heller Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunholds Norsk Sjømat. Fiskerikonsernet består av fangst av hvitfisk samt foredling av laks og pelagisk fisk, og i fjor omsatte de 4 milliarder kroner med EBITDA-resultat på tett oppunder 500 millioner.

Eiere og tilretteleggere har etter å ha forhørt seg blant investorer besluttet å gi en rabatt på 12-13 prosent sammenlignet med verdianslagene meglerhusene har satt på selskapet.

STOREIER: Bjarte Tunold. Foto: Knut Enstad

Selger for 2,3 milliarder

Mens Nergård Invest Samherji selger seg helt ut av Norsk Sjømat ved å kvitte seg med aksjer for inntil 1,5 milliarder kroner, selger Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold bare aksjer for 150 millioner til sammen.

Duoen vil sitte igjen med rett over 50 prosent av aksjene i selskapet etter emisjon og nedsalg.

Grøndahl har tidligere signalisert en emisjon på 700 millioner kroner. Det er nå besluttet at emisjonen blir på mellom 615 og 710 millioner avhengig av om emisjonskursen settes øverst eller nederst i kursintervallet fra 26 til 30 kroner.

Samlet skal det selges 77,7 millioner Norsk Sjømat-aksjer for mellom 2 milliarder kroner og 2,3 milliarder.

Gründer-aksjer for 3 milliarder

Meglerhusene opererte tidligere i oktober med en verdsettelse på opp mot 5 milliarder kroner der ABG Sundal Colliers anslag lå mellom 4,3 og 5,1 milliarder. Prisingen av selskapet i forbindelse med noteringen er nå satt til mellom 3,8 og 4,4 milliarder.

Grøndahl og Tunold satt med 50 prosent hver av aksjene i selskapet før innfusjoneringen av Nergård der de eide 43 prosent, og går i markedet med en eierandel på litt over 70 prosent tilsvarende verdier for mellom 2,7 og 3,2 milliarder kroner.

Norsk Sjømat startet tegningsperioden torsdag, og vil avslutte den fredag 23. oktober. Det er planlagt at selskapet får sin første børsnoteringsdag den 27. oktober.

Norsk Sjømat
per magne grøndahl
bjarte tunold
børs
Nyheter
Sjømat
Børs