Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2021

Norge og Russland har blitt enige om en kvoteavtale for 2021 i fiskerinæringen.

ENIGHET: Her statsminister Erna Solberg (H) med en lofottorsk for noen år siden. Norge og Russland er blitt enige om en kvoteavtale for 2021 i fiskerinæringen. Foto: NTB
Sjømat

– Dette er et lyspunkt i en situasjon hvor coronapandemien naturlig nok også preger fiskerinæringen, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Totalkvoten for nordøstarktisk torsk for 2021 ble satt til 885.600 tonn. Norges kvote vil være 397.635 tonn, inkludert 21.000 tonn kysttorsk og 7.000 tonn forskningsfangst.

For hyse er kvoten fastsatt til 232.537 tonn. Den norske hysekvoten vil med dette være på 113 348 tonn, inkludert forskningskvoten.

Totalkvoten for blåkveite er fastsatt til 27.000 tonn og for snabeluer 66.158 tonn, en økning på 10.298 tonn.

Det ble besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2021.

Partene ble også enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2021.

kvoteavtale
norge
russland
fiskeri
fiskerinæringen
odd emil ingebrigtsen
torsk
lofoten
Nyheter
Sjømat
Politikk