En rekke sykdomsproblemer gjorde at Blom Fiskeoppdrett gikk med dundrende underskudd i fjor

Lakseoppdrett i Norge er synonymt med superprofitt. Det er ikke tilfellet for Blom Fiskeoppdrett, som i fjor tapte 95 millioner kroner etter massive sykdomsproblemer.

DÅRLIG ÅR: Daglig leder Øyvind Blom (t.h) i Blom Fiskeriminster tapte stort på oppdrett i fjor. Her sammen med tidligere fiskeriminister Per Sandberg som var på besøk i 2016. Foto: Anders Horntvedt
Sjømat

Er det mulig å drive oppdrett uten å tjene penger? Svaret er ja, og beviset er Blom Fiskeoppdrett. I fjor tapte oppdrettselskapet 95 millioner kroner på driften, mot et plussresultat på 8,6 millioner kroner året før.

Helt nederst satt Blom Fiskeoppdrett igjen med et tap på 71 millioner kroner. Omsetningen kom inn på snaut 441 millioner kroner, opp fra 395 millioner kroner.

I årsberetningen skriver styret at selskapet har hatt betydelige utfordringer med produksjonen i fjor. Pastruella bakterien rammet Blom Fiskeoppdrett i 2019, og mye fisk på 3 kilo måtte nødslaktes.

Men det stopper ikke der. Blom-familien ble også rammet av PD, gjelleproblemer og CMS, som medførte høye kostnader.

«Det har også vært krevende å håndtere lakselus og behandling som i sum har medført det store underskuddet. Selskapet har også en stor andel ørretproduksjon som har vært mer krevende enn laksen prismessig i markedet», heter det i årsberetningen.

Stram likviditet

I motsetning til de fleste oppdrettselskaper har Blom Fiskeoppdrett en relativt tung balanse med mye gjeld. Totalbalansen ved utgangen av fjoråret var 723 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde 181 millioner kroner.

Det ligger heller ikke mye penger igjen i systemet for uforutsette hendelser. Kontantbeholdningen er på 2 millioner kroner, mens selskapet har en ubenyttet kassekreditt på 3 millioner kroner.

Blom Fiskeoppdrett

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter440,9324,8
Driftsresultat−94,78,6
Resultat før skatt−95,27,1
Årsresultat−71,47,6

«Det er grunnet selskapets store tap og biologiske utfordringer satt i gang grundige prosesser for gjennomgang av driften», skriver styret.

Intet utbytte

Selskapet holder til snaut en times kjøretur utenfor Bergen sentrum. Det har syv ordinære konsesjoner for laks og ørret på 780 tonn MTB, samt en visningskonsesjon på 500 tonn MTB.

«Det legges ned store ressurser på å finne alternative marked for salg av ørret. Nye oversjøiske markeder er utviklet, men likevel er selskapet nødt til å selge store deler av ørreten til det europeiske markedet. Ørreten sin status i det europeiske markedet er utfordrende og det har ikke vært mulig å oppnå samme priser på ørret som laks», 

Blom-familien eier 66 prosent av aksjene i Blom Fiskeoppdrett, mens Coast Seafood eier resten av aksjene. De to seneste regnskapsårene er det ikke blitt utbetalt utbytte, og man må tilbake til 2017 sist gang det ble utbetalt en sjekk. Da var utbyttet på 50 millioner kroner.

Blom Fiskeoppdrett
Nyheter
Sjømat