Grieg Seafood med resultatvarsel – aksjen stuper

Børspause i Grieg Seafood etter oppdatering fra selskapet.

PAUSE: Det er innført børspause i Grieg Seafood. Foto: Grieg Seafood
Sjømat

Det ble innført børspause i Grieg Seafood-aksjen   i påvente av finansiell oppdatering. Børspausen ble hevet kl. 13.40 etter kraftig resultatvarsel.

Selskapet venter et negativt driftsresultat på 187 millioner kroner, sammenlignet med 154 millioner i pluss ved samme korsvei i fjor.

Før børspausen stod aksjen i 82,60 kroner. To minutter etter børspausen ble hevet stupte den til 75,75 kroner. En halvtime senere er kursen ytterligere ned til 72 kroner.

Grunnen til nedjusteringen er ifølge børsmeldingen lavere spotpriser, høyere kost i British Columbia og 150 millioner kroner direkte fra avbrutt virksomheten ved Skye i Skotland.

Chartet viser utviklingen i Grieg Seafood-aksjen intradag. Skjermbilde: Infront

Kan bryte lånebetingelser

Tilbake i september ble det klart at selskapet la ned virksomheten i skotske Skye og tok tap på 100 millioner, men nedturen skulle ikke stoppe der.

Utsikter om lavere inntjening på kort og mellomlang sikt gjør at stresstester på finansielle nøkkelindikatorer indikerer at Grieg Seafood kan komme i brudd med lånebetingelsene i låneavtalene.

Ut fra meldingen kommer det frem at Grieg Seafood har vært i dialog med bankene og blitt gitt endring i betingelsene gjennom tredje kvartal 2021. Utbruddet av coronaviruset har gitt økt usikkerhet og prisene har falt i alle kjernemarkeder, hvilket igjen har påvirket selskapets inntjening negativt.

Utsetter prosjekt

Grieg melder også at det utsetter utsetter deler av det planlagte prosjektet ved Newfoundland.

Det er de samme grunnene som nevnes for utsettelsen av utviklingen ved Newfoundland-prosjektet: Pandemien skaper usikkerhet, lave laksepriser og redusert markedsvisibilitet. 

Selskapet estimerer totale investeringer for smoltanlegget til 60 millioner kanadiske dollar ekskludert ferdigstillelse av postsmoltanlegget, som er estimert til ytterligere 30 millioner kanadiske dollar.

Griegs ambisjoner for Newfoundland-prosjektet opprettholdes. Sjømatselskapet opplyser også at det er forpliktet til å utvikle prosjektet i henhold til milepæler skissert i tillatelser gitt av myndighetene.

Målsetningen om et slaktevolum på 15.000 tonn i første fase innen 2025 består, med første slakting planlagt i 2022/2023. 

Sett under ett venter selskapet et slaktevolum på 90.000 tonn i 2020, hvor 5.000 tonn er flyttet til 2021. Bakgrunnen for flyttingen skal være å optimalisere slaktevekter og tiden fisken bruker for å nå markedet.

I tredje kvartal 2020 slaktet selskapet 21.200 tonn, mot selskapets guiding på 21.400 tonn.

grieg seafood
gsf
børspause
Nyheter
Sjømat
Børs