Landbasert oppdrett mot børs – prises til 1 million

Riggründer Idar Iversen og Stein Roger Dalheim jakter 20 millioner fra investorer, og skal på Merkur Market med landbasert oppdrett. Prisingen er 1 million kroner!

STORE PLANER: Kvidul skal bygge landbaserte oppdrettsanlegg til en verdi av 4,5 milliarder kroner. I første omgang jakter de 20 millioner, og lokker med prising på bare én million kroner. ILLUSTRASJON: Kvidul
Sjømat

Gikk du glipp av den vanvittige kursoppgangen i Atlantic Sapphire? Selskapet var en av de store vinnerne i 2018 og 2019 med enorm kursoppgang. Nå er aksjen ned nesten 40 prosent på fire måneder, men fortsatt prises selskapet til 7,5 milliarder.

I Trondheim sitter søskenbarnene Idar A. Iversen og Stein Roger Dalheim. 

OPPDRETTSGRÜNDER: Stein Roger Dalheim går fra byggebransjen til å bygge landbasert oppdrett. Foto: Privat

Duoen har plan om å bygge fem til ti lukkede fiskeanlegg på land med kapasitet på minimum 20 millioner smolt og 100.000 tonn matfisk i løpet av de neste ti årene.

Ble stoppet i Steinkjer

Dalheim har 40 års erfaring fra byggebransjen, mens Iversen har snart 50 års erfaring fra olje- og gassindustrien, spesielt knyttet til forretnings- og prosjektutvikling. Han sto blant annet bak riggselskapet Neptun Marine som skulle eie to boreskip, men som gikk i viften under finanskrisen.

Kvidul ble lansert høsten 2017 med mål om å bygge et anlegg for produksjon av ørret og røye på land ved Snåsavatnet i Steinkjer. 

Prosjektet ble stoppet av myndighetene som følge av forbud mot etablering nær nasjonale laksefjorder eller laksevassdrag.

Gründerne bestemte seg for å gå bredt ut langs kysten, og etter å ha vurdert flere alternativer havnet de på Brennholmen i Åfjord kommune. Der skal de nå bygge oppdrettsanlegg for laks på land.

Milliardinvesteringer

Nå jakter de 20 millioner kroner i en emisjon uten at gründerne har tatt seg bryet med å skru opp prisingen på selskapet. De gjør emisjon til én krone aksjen, hvilket priser selskapet til 1.030.000 kroner – altså drøye én million kroner.

I prospektet skriver selskapet at prisingen skyldes at de «ønsker å initiere et sterkt lokalt engasjement for prosjektet, og tilbyr lokale investorer deltagelse i en tidligfase til en svært fordelaktig kurs».

TOMTEKJØP TIL 10 MILL: Kviduls landbaserte oppdrettsanlegg skal ligge i nær tilknytning til skipsleia gjennom Stokksundet. Foto: Kvidul

Etterhvert må det imidlertid inn store penger i prosjektet. Gründerne skisserer investeringer på 2,7 milliarder kroner i fase 1 og 1,8 milliarder i fase 2. Finansieringen skal sikres før oppstart av hver fase – i form av egenkapital og obligasjonslån.

Selskapet planlegger børsnotering på Merkur Market i 2023, men allerede nå hevder de å være i dialog med flere større investeringsbanker for å sikre prosjektfinansieringen.

Varsler høyere kurs

Av finansieringsplanen fremgår det at Kvidul planlegger å hente 450 millioner kroner i egenkapital i første kvartal neste år. Selskapet varsler allerede nå at de da forventer en høyere kurs enn i den pågående emisjonen på 20 millioner.

Etter denne emisjonen er det planlagt å notere aksjene på OTC-listen før ytterligere 450 millioner skal i andre kvartal 2022. I samme periode er det planlagt å hente 2,7 milliarder kroner i obligasjonslån.

SKJERMET: Anlegget som er dimensjonert for en årlig produksjon på 10.000 smolt og 40.000 tonn matfisk med gjennomsnittlig vekt på 5 kilo skal ligge godt skjult for Hurtigrutepassasjerene som seiler forbi. Foto: Kvidul

De neste 12 månedene utgjør kapitalbehovet 1,2 milliarder kroner, hvorav 10 millioner kroner knytter seg til kjøp av tomt, mens resten handler om grunn- og anleggsarbeider samt bygging av oppdrettsanlegg med renseanlegg.

Milliardoverskudd

Lav prising av prosjektet betyr at gründerne blir vannet kraftig ut, men Dalheim og Iversen har sikret seg tegningsretter for like mye som hele emisjonen, så de vil kunne kjøpe seg opp til over 50 prosent når de måtte ønske.

Prognosene viser en omsetning på 730 millioner i 2023 med EBITDA-resultat på 274 millioner. Fra 2025 skal omsetningen økes til 2 milliarder med EBITDA på 776 millioner før planen er å tjene 955 millioner på EBITDA-nivå i 2026.

– Prognosene er basert på planlagt oppstart av ett smoltanlegg og ett matfiskanlegg. Smoltanlegget er på ti millioner smolt, mens matfiskanlegget er på 10.000. Fra 2023 skal det også være mulig å slakte noe laks, men fra 2025 kommer det ytterligere tre matfiskanlegg. Det er det som gir det store hoppet da, sier Dalheim.

Han bruker bakgrunnen fra byggebransjen for å bygge anleggene.

– Hvem kan oppdrett?

– Vi knytter til oss samarbeidspartnere som blant annet står for vannbehandling, resirkulering og rensing, slambehandling og grønn verdikjede. Landbasert oppdrett er veldig nytt når det gjelder matfisk, så der må man ansette fagfolk innen mange kompetanseområder, deriblant biologer.

– Hvordan har responsen vært?

– Vi har nettopp startet, men foreløpig ser det lovende ut, sier Dalheim.

idar a. iversen
stein roger dalheim
kvidul
Nyheter
Sjømat
Børs