Tidenes tredje beste måned for sjømateksporten tross corona

Til tross for at en ny bølge med coronaviruset stenger ned Europa og verden, holdt sjømateksporten seg på et høyt nivå i oktober.

SJØMATEKSPORTEN ØKTE: Til tross for en dramatisk forverring av coronavirusets spredning, er eksporten av norsk sjømat i oktober tilbake til 2019-nivåer.  Foto: NTB
Sjømat

I oktober ble det eksportert sjømat for 10,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på 5 prosent, eller 573 millioner kroner, sammenlignet med oktober i fjor. Likevel er det den tredje høyeste eksportverdien i en enkeltmåned noensinne.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 87,2 milliarder kroner. Det er på samme nivå som rekordåret i fjor. 

Historisk sett har sjømateksporten kun vært høyere i to enkeltmåneder tidligere enn i oktober i år, som var i oktober og november i fjor.

– Coronakrisen preger fortsatt både Norge og resten av verden. Likevel ser vi at sjømateksporten nesten tangerer verdien fra oktober i fjor, som var tidenes høyeste eksportmåned. For industriproduktene fiskemel, fiskeolje og fiskefôr er det verdivekst. I tillegg øker eksportverdien av kongekrabbe, saltfisk og fryst torsk. En svak norsk krone bidrar til at verdien av sjømateksporten opprettholdes på samme nivå som i fjor, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk sjømat i oktober.

Tidenes høyeste laksevolum

I oktober ble det eksportert 120.000 tonn laks til en verdi av 6,5 milliarder kroner. Volumet økte med 4 prosent og er det høyeste eksportvolumet for laks i en enkeltmåned. 

Verdien falt imidlertid med 124 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. Verdifallet kommer som følge av en eksportpris på 48,57 kroner for laks i oktober, som var seks prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor.

Polen, Danmark og Frankrike var også de største markedene for norsk laks i oktober.

– Asia er den regionen som har fått et lavere laksevolum i år. I oktober er det spesielt Kina og Israel som har fått redusert tilførsel av laks fra Norge, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Økt eksportvolum, redusert etterspørsel etter laks i restaurantsektoren og en vridning i varestrømmen mot store videreforedlingsmarkeder i Europa har ført til en fallende pristrend siden juni.

– Redusert etterspørsel i Kina som følge av coronapandemien og økt konkurranse fra chilensk laks i Israel er sannsynligvis årsaken til den reduserte eksporten til disse markedene, fortsetter Aandahl.