Tredje beste måned noensinne for sjømateksporten

Til tross for at coronaviruset stenger ned Europa og verden igjen, holdt sjømateksporten seg på et høyt nivå i oktober.

TILBAKE TIL 2019-NIVÅER: Eksportverdiene for norsk sjømat tangerer rekordåret 2019 i oktober, samtidig som oppdrettsselskaper leverer katastrofale fall i lønnsomheten for tredje kvartal.  Foto: Anders Horntvedt
Sjømat

Det var ventet at den store smittebølgen som skyller over særlig Europa, Norges viktigste eksportmarked, skulle utløse ytterligere fall i etterspørselen etter norsk sjømat.

Overraskelsen var derfor stor da ferske tall fra Sjømatrådet onsdag viste at det ble eksportert sjømat for 10,4 milliarder kroner i oktober.

– Coronakrisen preger fortsatt både Norge og resten av verden. Likevel ser vi at sjømateksporten nesten tangerer verdien fra oktober i fjor, som var tidenes høyeste eksportmåned, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Tredje beste måned

Eksportverdiene for sjømat i oktober viser den tredje høyeste eksportverdien i en enkeltmåned noensinne. Kun oktober og november i fjor brakte inn høyere verdier til oppdretterne, men differansen utgjør ikke mer enn 2–5 prosent i høyere verdier.

Med hoppet på 2,3 milliarder i eksportverdi fra september til oktober i år, har Norge hittil i år eksportert sjømat for 87,2 milliarder kroner. Det er på samme nivå som rekordåret i fjor.

NÆRMERE NYE REKORDER: Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd. Foto: Norges sjømatråd

Gangsø i Norges sjømatråd opplyser at det var verdivekst i en rekke industriprodukter og arter.

– I tillegg økte eksportverdien av kongekrabbe, saltfisk og fryst torsk. En svak norsk krone bidro til at verdien av sjømateksporten opprettholdes på samme nivå som i fjor.

Tidenes høyeste laksevolum

I oktober ble det eksportert 120.000 tonn laks til en verdi av 6,5 milliarder kroner. 

Volumet økte med 4 prosent og er det høyeste eksportvolumet for laks i en enkeltmåned. Samtidig viser verdien et fall på 124 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

Verdifallet kommer som følge av en eksportpris på 48,57 kroner for laks i oktober, som var seks prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor.

Sjømatrådet oppgir at eksportprisen har vært påvirket av høyere eksportvolum, redusert etterspørsel fra restaurantsektoren og en dreining mot videreforedlingsmarkeder i Europa.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier til Finansavisen at selv om coronapandemien skaper en utfordrende markedssituasjon for norsk sjømat, venter han nye rekorder.

SER VEKST: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: NTB

– Vi må forvente at coronasituasjonen vil vedvare de neste månedene. Med dette som bakteppe er det gledelig at eksporten av laks og en rekke andre arter øker i oktober. Jeg er sikker på at næringen vil notere nye eksportrekorder etter pandemien, sier fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen.

Eksportfall til Kina

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd oppgir at Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks og sjømat i oktober.

– Asia er den regionen som har fått et lavere laksevolum i år. I oktober var det spesielt Kina og Israel som har fått redusert tilførsel av laks fra Norge.

– Redusert etterspørsel i Kina som følge av coronapandemien og økt konkurranse fra chilensk laks i Israel er sannsynligvis årsaken den reduserte eksporten til disse markedene, sier Aandahl.