Børsnykommer økte pengebruken kraftig

Byggingen av Salmon Evolutions første landbaserte oppdrettsanlegg skrider frem som planlagt.

LEGGER FREM TALL: Adm. dir. Håkon André Berg og styreleder Tore Tønseth (til høyre) i Salmon Evolution Holding. Foto: Iván Kverme
Sjømat

Det landbaserte oppdrettsselskapet Salmon Evolution satt igjen med et driftsresultat på minus 9,2 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra minus 3,5 millioner i samme periode i fjor.

Selskapet skriver i rapporten at fase 1 av byggingen av anlegget på Indre Harøy i Hustadvika kommune nå skrider frem etter planen, både med tanke på plan, tid og budsjett. Målet er å her kunne produsere 70.000 tonn laks.

Salmon Evolution har fortsatt ikke driftsinntekter, men i løpet av tredje kvartal sikret selskapet seg 50 millioner kroner i ny egenkapital gjennom en direkte investering fra partneren Dongwon Industries, samt 500 millioner kroner gjennom en rettet emisjon i forbindelse med noteringen på Euronext Growth (tidligere Merkur Market).

– Det tredje kvartalet har vært en begivenhetsrik periode for Salmon Evolution, med innhenting av ny kapital og notering på Merkur Market, i tillegg til fortsatt utvikling av vårt unike landbaserte oppdrettsprosjekt. Vi er nå godt i gang med den første byggefasen, der vi forventer å høste den første laksen sent i fjerde kvartal 2022, sier Salmon Evolution-sjef Håkon André Berg i en kommentar.

Salmon Evolutions teknologi baserer seg på et kombinert gjennomstrømnings- og resirkuleringsanlegg, hvor 65 prosent av vannet i tankene skal renses og resirkuleres, mens 35 prosent skal pumpes inn fra sjøen.

Salmon Evolution Holding

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter0,67-0,18
Driftsresultat-9,15-3,47
Resultat før skatt-9,25-3,48
Resultat etter skatt-9,25-3,48
salmon evolution holding
kvartalsrapport
Nyheter
Sjømat
Børs