Ny AKVA-avtale - verdi på 95 millioner euro

Sjømat

AKVA Group  børsmelder at det er signert en kontrakt med det svenske selskapet Premium Svensk Lax (PLS) om et mulig nytt landbasert prosjekt. Verdien på en endelig kontrakt er på 95 millioner euro.

PSL har papirene i orden til å kunne produsere 10.000 tonn atlantisk laks utfra AKVAs teknologi. AKVA vil gå inn med 30 millioner kroner i egenkapital om prosjektet får endelig finansiering og kontrakt.

AKVA Group

  • Leverandør av teknologi til oppdrettsindustrien med hovedkontor i Oslo. 
  • Konsernsjef er Knut Nesse. 
  • Største aksjonær er Egersund Group.

AKVA Group

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter806771,5
Driftsresultat57,766,1
Resultat før skatt50,955
Resultat etter skatt35,942,4
AKVA
akva group
Nyheter
Sjømat
Børs