Dårlige nyheter for lakseprisen

Årets laksegenerasjon veier 15 prosent mer enn fjorårets. 

BLIR BILLIGERE: Tilbudsveksten på laks ligger an til å bli betydelig høyere i 2021 enn hva konsensus hadde trodd.  Foto: Dreamstime
Sjømat

Statistikk fra Fiskeridirektoratet viser biomassen var mye høyere enn forventingene, noe som kan slå negativt ut for lakseprisene i 2021. 

Sjømatanalytiker Lars Konrad Johnsen i Carnegie sier til TDN Direkt at tilbudsveksten inn i 2021 ser ut til å bli markant høyere enn hva markedet har modellert.

3,6 prosent flere individer

Oppdaterte tall fra Fiskeridirektoratet viser at den stående laksebiomassen var på 884.708 tonn i slutten av oktober. En oppgang på 9,2 prosent på årsbasis.

– Dette vil være negativt for lakseprisforventningene for 2021, da tilbudet ser ut til å bli betydelig høyere enn markedet forventer, sier Johnsen.

Laksen som er blitt satt i sjøen i løpet av 2020 har økt biomassen med 20 prosent sammenlignet med 2019-generasjonen på samme tidspunkt i fjor, fordelt på 3,6 prosent flere laks, og med 15,9 prosent høyere snittvekt. 

Ifølge TDN Direkt hadde Carnegie spådd en tilbudsvekst på 5,7 prosent til neste år. Men når 2020-generasjonen har økt såpass mye i vekt, fremstår anslaget som noe konservativt. 

laks
biomasse
carnegie
laksepris
Nyheter
Sjømat
Børs