Har tapt 230 millioner kroner – nå skal Kristian Falnes gjøre selskapet lønnsomt

Pengene har fosset ut av Nordic Halibut siden oppstart i 1995. Nå har selskapet hentet 66 millioner kroner og skal bli lønnsomt. – Det er et volumspill, sier Edvard Henden.

PÅFYLL: Daglig leder Edvard Henden i Nordic Halibut har fått fylt opp kassen med 66 millioner kroner, og skal øke produksjonen kraftig for å få lønnsomhet. Foto: Anders Horntvedt
Sjømat

Kveiteoppdretteren Nordic Halibut har vært et stort tapssluk i alle år og siden 1998 har selskapet tapt til sammen 230 millioner kroner.

«Volumene våre er for små til at vi blir interessante for de store sjømatdistributørene. Det er en av utfordringene våre, så nå er det vekst som gjelder», uttalte daglig leder Edvard Henden til Finansavisen i fjor høst.

Og vekst skal det bli. Nylig hyret Nordic Halibut inn Pareto Securities som våpendrager for å hente frisk kapital til å øke produksjonsvolumet fra 500 tonn i dag til 3.000 tonn i 2025.

Det ble hentet inn 66 millioner kroner til en prising på 200 millioner kroner før penger.

– Vi er veldig fornøyd med at pengene er på plass for videre vekst. Utbygging av ny sjølokalitet vil doble kapasiteten i matfiskproduksjonen og legger grunnlaget for vekst gjennom bedre og mer effektiv utnyttelse av dagens infrastruktur på land. Verdien av skala er høy innenfor vår bransje, og vi har hele tiden vært tydelig på at skala og forutsigbarhet er nødvendig ettersom våre kunder er avhengig av stabile og konsistente leveranser over tid, sier Henden.

TI MERDER: Nordic Halibuts lokalitet på Krekvik i Eide Kommune. Foto: Nordic Halibut

Falnes inn

Største aksjonær før emisjonen var Egersund-baserte Frode Teigen med en eierandel på 89 prosent. Nordic Halibut-sjefen vil ikke røpe hvem som deltok i kapitalinnhentingen.

– Det er en samling av industrielle og finansielle norske aktører. Mer kan jeg ikke si foreløpig, sier han.

Men noen drypp gir han imidlertid. Ifølge en pressemelding har tidligere stjerneforvalter Kristian Falnes i Skagen Fondene blitt med i styret, sammen med konsernsjef Knut Nesse i AKVA Group.

Det er derfor svært nærliggende å anta at både Falnes og Nesse er inne på eiersiden.

NYTT STYREMEDLEM: Tidligere stjerneforvalter Kristian Falnes i Skagefondene er blitt styremedlem og aksjonær i Nordic Halibut. Foto: Iván Kverme

Skal bli lønnsomme

Nordic Halibut har drevet med oppdrett av kveite siden 1995 og historikken til selskapet har vært preget av både biologiske og operasjonelle utfordringer. Selskapet hevder nå å være i en posisjon der lønnsom, skalerbar og kommersiell drift er innen rekkevidde.

– Når man ser i bakspeilet har tiden der det var biologiske utfordringer i tidligfase blitt brukt fornuftig ved å sikre kontroll over hele verdikjeden og rendyrke det unike avlsprogrammet som vi nå begynner å se effektene av. Selv om ting har tatt tid, tok det også lang tid fra man fanget den første ville kua til man fikk kjøpe vakuumpakket indrefilet i butikken, sier Henden, og fortsetter:

– Vi er den eneste aktøren i bransjen som har tatt kostnaden med å investere i sitt eget unike avlsprogram, tross store tap i driften. Effektene og resultatene av dette begynner nå å bli synlige i produksjonen der vi i disse dager starter å stryke på fjerde generasjons stamfisk. Det vil ta 30 år for en ny aktør å komme der vi er i dag.

– Hvor lønnsomme skal dere bli?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, men det blir en bra butikk. Det er et volumspill, sier han.

Likviditetsskvis

Ifølge årsregnskapet for 2019 fikk Nordic Halibut likviditetsmessige utfordringer i første kvartal i år, som ble forsterket av coronakrisen. Selskapets kapitalbehov ble dekket inn av kassekreditt fra Statens garantiordning, et lån på 11,5 millioner kroner fra Frode Teigens Kontrari, som nå er blitt konvertert til egenkapital.

STØRST: Investor Frode Teigen er god for 3 milliarder kroner, ifølge Kapital. Han er største aksjonær i Nordic Halibut. Foto: Akva Group

Konverteringskursen ble satt til pålydende, hvilket priset Nordic Halibut til 67 millioner kroner. Basert på nåværende prising har dermed Frode Teigen nesten tredoblet pengene på det konvertible lånet.

«Med dette kapitalbehovet dekket og waiver ut 2020 knyttet til borrowing-base er usikkerheten knyttet til fortsatt drift på et nivå som etter ledelsens- og styrets vurdering ikke kan skape tvil av betydning knyttet til fortsatt drift», skrev Nordic Halibut i årsberetningen fra i fjor.

– Hvordan har det gått gjennom coronakrisen?

– Produksjonsmessig har det gått bra og det er salgsbiten som har vært utfordrende. Det er sånn i oppdrett at selv om salget svikter er fisken der fortsatt, så verdiene er ikke borte. Vi ser ikke så mørkt på det, sier Nordic Halibut-sjefen.

I fjor endte omsetningen til Nordic Halibut på 54,4 millioner kroner, ned fra 64,9 millioner i 2018. Helt nederst i regnskapet satt selskapet igjen med et underskudd på 30,8 millioner.