NTS tar jafs – blir storeier i NRS

NTS selger sin eierandel i Ice Fish Farm, og tar stor eierpost i Norway Royal Salmon, i tillegg til en bit av Havbruksinvest.

BLIR STOREIER: NTS inngår avtale om kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon og Havbruksinvest, samt avtale om salg av alle sine aksjer i Ice Fish Farms. Foto: Norway Royal Salmon
Sjømat

NTS  har inngått avtale om kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon  og Havbruksinvest, samt avtale om salg av alle sine aksjer i Ice Fish Farms, ifølge en melding.

Avtalene omfatter følgende: 

  • Midt-Norsk Havbruk (MNH), et heleid datterselskap av NTS kjøper Måsøval Eiendom og Måsøval Fishfarm (Måsøval) sine 5.573.111 aksjer i Norway Royal Salmon med oppgjør i form av aksjer i Ice Fish Farm; 
  • MNH kjøper Måsøval Eiendom sine 1.051 aksjer i Havbruksinvest med oppgjør i aksjer i Ice Fish Farm; 
  • MNH har rett på et tilleggsvederlag som omhandler ytterligere konsesjonsvolum i Ice Fish Farm AS, heter det. Dersom ICE Fish Farm innen 31.12.2022 oppnår et konsesjonsvolum, inkludert eksisterende konsesjoner på minimum 24 000 tonn skal Måsøval betale et tilleggsvederlag på 150 millioner kroner.

Kjøpesum for aksjene i NRS er fastsatt på bakgrunn av sluttkurs pr. 20. november og utgjør 209 kroner pr. aksje, totalt 1,16 milliarder kroner, og kjøpesummen for aksjene i Havbruksinvest er fastsatt til totalt 139,62 millioner kroner. 

Prisen for salg av aksjene i Ice Fish Farm er fastsatt til 43,45 kroner pr. aksje, totalt 1,30 milliarder kroner.

Les hele meldingen her.