Måsøval åpner for storfusjon på Island

Måsøval selger seg ut av Norway Royal Salmon, i bytte mot å bli storeier i Ice Fish Farm. Det åpner for en ny storfusjon på Island.

STORT VEKSTPOTENSIAL: Måsøval Fiskeoppdrett jager vekst og ser muligheter for å vokse på Island etter å ha kjøpt seg kraft opp i Ice Fish Farm. Foto: Steinar Johansen
Sjømat

Mandag kom nyheten om at NTS   og Måsøval gjennomfører en stor transaksjon der milliardverdier bytter hender.

Måsøval Eiendom kjøper 55,6 prosent av aksjene i Ice Fish FarmIFISH-ME fra Midt-Norsk Havbruk, et heleid datterselskap av NTS. Samtidig selger Måsøval sin mangeårige eierpost i Norway Royal Salmon (NRS)   til NTS, som etter transaksjonen blir største eier med 29,3 prosent av aksjene.

– Når Måsøval fikk anledning til å kjøpe aksjeposten i Ice Fish Farm, var det en mulighet til å styrke vår satsing på Island som vi ikke kunne si nei til, sier Lars Måsøval, konsernsjef i Måsøval-konsernet. 

Ice Fish Farm har i dag lisenser for produksjon av laks på til sammen 20.800 tonn på østsiden av Island. Selskapet har søkt om ytterligere 16.800 tonn produksjonslisenser.

Mulig fusjon på Island

Måsøval har siden 2016 vært representert på Island gjennom datterselskapet Laxar Fiskeldi.

– Vi har i denne perioden fått meget gode erfaringer og har stor tro på produksjon av laks på Island. Vi har hatt et godt samarbeid med våre medaksjonærer, samarbeidspartnere, ansatte og de islandske myndighetene, sier Måsøval.

Ice Fish Farm og Laxar har oppdrettsvirksomheter i tilgrensende fjorder på Island. Måsøval ser muligheter for et godt samarbeid mellom selskapene vil sikre god biologisk produksjon og risikostyring, samt felles utnyttelse av ressurser som slakterikapasitet, servicetjenester og logistikk.

SATSER PÅ ISLAND: Lars Måsøval i Måsøval-konsernet. Foto: Måsøval Eiendom

– Når transaksjonen gjennomføres, vil det være naturlig å se på hvilke strategiske muligheter som ligger i et enda tettere samarbeid for å optimalisere produksjonen og sikre en bærekraftig utvikling av oppdrettsvirksomheten på østsiden av Island i samarbeid med våre islandske medaksjonærer, opplyser Måsøval.

Det åpner for en mulig fusjon mellom de to oppdrettselskapene på Island.

Ice Fish Farm debuterte på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) i begynnelsen av juni. Etter at nyheten ble sluppet steg aksjen rundt 7 prosent, og lå mandag ettermiddag an til en oppgang på 4,5 prosent, til 41,50 kroner.

Jager vekst

Måsøval-konsernets heleide oppdrettsselskap i Norge, Måsøval Fiskeoppdrett, vil i 2020 slakte rundt 17.000 tonn, og har ambisjoner om sterk vekst.

I Nærings- og fiskeridepartementets auksjon for nye laksetillatelser 18. august, var Frøya-oppdretteren frempå og kjøpte nest mest produksjonskapasitet, kun slått av SalMar  

Kjøpet tilsvarte 2,5 konsesjoner i auksjonen og en potensiell vekst i Norge på rundt 20 prosent. 

I tillegg mottok oppdretteren gjennom prosjektet Aqua Semi ytterligere fire utviklingskonsesjoner for vekst i Norge.

Milliardgevinst i NRS 

Måsøval-konsernet legger bak seg et langt eierskap i Norway Royal Salmon, når aksjeposten nå overføres til NTS som betaling for Ice Fish Farm-aksjene. Karsten Måsøval, far til sønnene som i dag står som eiere av Måsøval-konsernet, var en av stifterne av NRS tidlig på 1990-tallet. 

Gjennom flere tiår har Måsøval vært en av de største aksjonærene i Norway Royal Salmon med rundt 13 prosent av aksjene. 

Måsøval-konsernet har kjøpt seg inn på lave kurser og kun betalt beskjedne 285 millioner kroner for posten. NRS-aksjen ble mandag handlet til 212 kroner og Måsøval-familiens papirgevinst er dermed på rundt 1,25 milliarder.

Måsøval Fiskeoppdrett

  • Ble startet av Edvin Måsøval og sønnene Bjørn og Karsten i 1973.
  • Driver lakseoppdrett utenfor Trøndelag i samdrift med datterselskapene Gunnar Espenes Fiskeoppdrett og Måsøval Fishfarm.
  • Disponerte ni matfiskkonsesjoner i 2019. Er tildelt fire utviklingskonsesjoner og kjøpte 2,5 konsesjoner i årets trafikklysauksjon i regi av regjeringen.
  • Har hovedkontor i Frøya kommune og har 82 ansatte.
  • Styreleder er Lars Måsøval og adm. direktør er Asle Rønning.
  • Eies av konsernselskapet Måsøval Eiendom, som eies likt mellom brødrene Anders Måsøval og Lars Måsøval med 99,8 prosent av aksjene. De resterende 0,2 prosent av aksjene eier foreldrene Karsten og Marion Måsøval.
  • Måsøval Eiendom eier 59,4 prosent av islandske Laxar Fiskeldi.
  • Måsøval-familien har en samlet formue på 3 milliarder kroner, ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste.
Kilde: Måsøval Fiskeoppdrett