– Kanskje det viktigste gjennombruddet for lakseindustrien

Aquabyte har fått gjennomslag fra myndighetene til å bruke kamera og kunstig intelligens til å overvåke lakselus.

GJENNOMBRUDD: – Dette er ett av de viktigste gjennombruddene, kanskje det viktigste, lakseindustrien har hatt med tanke på fiskehelse og måten oppdrettsnæringen fungerer på, fastslår Bryton Shang, daglig leder i Aquabyte. Foto: Aquabyte
Sjømat

– Mandag fikk vi beskjed fra Mattilsynet om at det vil godkjenne vår AI-baserte metode for lusetelling. Dette er ett av de viktigste gjennombruddene, kanskje det viktigste, oppdrettsnæringen har hatt med tanke på fiskehelse og måten bransjen fungerer på, fastslår Bryton Shang, daglig leder i oppdrettsteknologiselskapet Aquabyte.

Silicon Valley-baserte Shang har ambisjon om å gjøre Aquabyte til et uunnværlig økosystem for systematisering av biologisk informasjon og markedsinnsikt fra fiskeoppdrett.

Aquabyte har laget kamerasystemer og programvare for automatisert telling av lakselus og måling av biomasse.

Nå har selskapet fått et viktig godkjent-stempel fra Mattilsynet.

«Mattilsynet innvilger søknad om dispensasjon fra kravet om manuell telling av lakselus», er tittelen på et dokument Aquabyte sitter på.

Det er Kvarøy Fiskeoppdrett og Seløy Sjøfarm som har lokalitetene godkjenningen gjelder for.

Erstatter telling for hånd

Ifølge Shang innebærer dagens system for lusetelling at ti til 20 laks blir hentet opp av merden hver uke for hånd.

– Aquabytes metode er å ta bilde av fisken ved hjelp av undervannskameraer. Vi analyserer bildene, identifiserer fisken, og teller fisken automatisk. Dataene bruker vi til å drive vår plattform som er basert på kunstig intelligens og maskinlæring, fastslår Shang.

Shang hevder at denne tellemetoden er mer nøyaktig enn dagens manuelle metode, i tillegg til at den gir større innsikt i lusepåslaget i sanntid.

Aquabyte

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter17,93,5
Driftsresultat0,40,1
Resultat før skatt0,50,0
Årsresultat0,50,0

Bergen-baserte Aquabyte AS er heleiet datterselskap av Aquabyte Inc.

– Ikke minst slipper man den manuelle håndteringen. Det er en stor fordel på lokaliteter som det er vanskelig å komme seg til, som for eksempel Ocean Farm, hevder han.

Finansavisen møtte Bryton Shang i 2018. Da var selskapet åtte måneder gammelt, og det hadde hentet inn rundt 30 millioner kroner fra flere fond.

To år senere er i alt 140 millioner kroner hentet inn fra investorer.

På eiersiden er både han selv, ansatte og eksterne investorer. Blant de eksterne finner vi norske Alliance Venture, Silicon Valley-fondene Costanoa Ventures og New Enterprise Associates, samt universitetene Princeton og Stanford.

– Signal om big data-aksept

– Hvorfor er dette et viktig gjennomslag?

– Fordi Aquabyte-godkjenningen er den første offisielle aksepten for bruk av big data og maskinlæring i norsk havbruksnæring, ikke bare fra næringen selv, men fra myndighetene. På sikt vil godkjenningen ha stor betydning for aksepten for big data i hele bransjen, og det er et signal om hvilken retning man går i, svarer Shang.

– Dessuten har lakselus vært havbruksnæringens fremste problem i lang tid. Aksepten vil bety mye for bransjen, og det er noe vi har jobbet med siden 2018, legger han til.

– Det at man hos Mattilsynet nå åpner for dispensasjon til å telle lakselus automatisk, er etterlengtet. Vi ser at Aquabytes system gir oss solide data. Ikke bare én gang i uken, men kontinuerlig. Nå kan vi bruke ressursene vi tidligere har brukt på manuell telling til andre oppgaver, sier Håvard Olsen hos Kvarøy Fiskeoppdrett i en pressemelding.

Aquabyte
mattilsynet
ai
kunstig intelligens
lakselus
Nyheter
Sjømat
Digital