Venter økt volumvekst etter fornyet ørret-avtale

Salmones Camanchaca har fornyet en joint venture-avtale på ørretproduksjon, noe som vil øke slaktevolumet med 10 prosent i 2023.

ØKER: Konsernsjef Ricardo Carcia Holtz i Salmones Camanchaca skal øke slaktevolumet i 2023. Foto: Camanchaca
Sjømat

Tirsdag kveld sendte den chilenske oppdretteren Salmones Camanchaca ut en børsmelding hvor det fremkommer at selskapet fornyer en joint venture-avtale med Caleta Bay og Kabsa, for produksjon, distribusjon og salg av ørret i Reloncaví-elvemunningen.

Avtalen gjaldt for perioden 2017-2022, men nå er den avtalt å utvides med seks år fra januar 2023.

Salmones Camanchaca bidro opprinnelig med seks konsesjoner, men det blir nå kuttet til fire. Det er et totalt forventet inntak på omtrent 5 millioner fisk pr. syklus (to år). Dette inntaket representerer omtrent to tredjedeler av joint venture-produksjonen på cirka 9 millioner fisk pr. syklus.

Den resterende kapasiteten vil bli brukt på Salmones Camanchacas produksjon av atlantisk laks og coho, hvilket vil gjøre produksjonen mer balansert.

I børsmeldingen anslår Salmones Camanchacas at avtalen vil øke det gjennomsnittlige slaktevolumet med omtrent 6.000 tonn, som er en økning på 10 prosent i 2023.

salmones camanchaca
SALMON
Nyheter
Sjømat
Børs