Columbi Salmon klargjør for børsnotering

Det landbaserte oppdrettsselskapet Columbi Salmon ble etablert i mars og tar sikte på børsnotering tidlig neste år – i jakten på fullfinansiering av anlegget.

PLANLEGGER BØRSNOTERING: Kolbjørn Giskeødegård meldte overgang til oppdrettsnæringen som finansdirektør i Columbi Salmon.  Foto: Privat
Sjømat

– Vi sikter mot børsnotering tidlig neste år, sier Kolbjørn Giskeødegård, finansdirektør i Columbi Salmon.

Refsnes Laks har gjennom 100 år produsert laks i merder i Åfjord utenfor Trondheim. I år har Refsnes-familien startet opp Columbi Salmon for å utvide virksomheten med landbasert lakseoppdrett i Belgia.

I august ble det kjent at den profilerte Nordea-analytikeren Kolbjørn Giskeødegård har gått inn i rollen som finansdirektør i Columbi Salmon. Tidligere analysesjef i Nordea, Anders Hagen, er  adm. direktør.

I Oostende i Belgia skal selskapet bygge et landbasert oppdrettsanlegg for laks, og samtidig dyrke salat med spillvannet fra oppdrettsvirksomheten. Hovedkontoret er i Åfjord, men mye av virksomheten vil koordineres fra Oslo. 

Vi trenger mellom 1,3–1,5 milliarder kroner i ytterligere kapital for å dekke byggekostnadene i fase 1
Kolbjørn Giskeødegård, Columbi Salmon

Jakter 1,5 milliarder

Columbi Salmon planlegger å bygge det landbaserte anlegget på et 160 mål stort areal like utenfor Oostende.

– Kapitalbehovet er 1,5–2 milliarder kroner i første fase for byggingen. Vi har nylig fullført en emisjon på 320 millioner og har litt startkapital.

– Vi trenger mellom 1,3–1,5 milliarder kroner i ytterligere kapital for å dekke byggekostnadene i fase 1, sier Giskeødegård.

LAKS OG SALAT: Columbi Salmons landbaserte oppdrettsanlegg skaleres for produksjon av opp mot 16.000 tonn laks årlig. I spillvannet fra oppdrettsvirksomheten dyrkes 4.000 tonn salat. Illustrasjon: Terje Tønnesen

Klargjør børsnotering

I jakten på kapital planlegger Columbi Salmon en børsnotering for å lokke til seg investorer.

– Ambisjonene er notering på Euronext Growth i løpet 2021, men prisingen av selskapet er for tidlig å snakke om. Detaljene rundt børsnoteringen gjenstår, sier finansdirektøren.

2020 har utmerket seg med rekordmange noteringer på lilleputtbørsen Euronext Growth, hvor mange av selskapene har hatt en bratt opptur i kjølvannet av noteringene.

Landbasert-rush til børs

Børsåret har også utmerket seg med et rush av landbaserte oppdrettsselskaper som har flokket seg til Oslo Børs. Siste tilskudd er Nordic Aqua Partners som ble notert 1. desember. Selskapet ledes av tidligere Mowi-direktør Ragnar Joensen og bygger landbasert oppdrettsanlegg for laks utenfor Shanghai.

Dagen før, 30. november, ble nederlandske The Kingfish Company notert. Selskapet skal produsere Yellow Fish og har Witzøe-selskapet Kverva som største eier.

Mest jubel skapte noteringen av Salmon Evolution 18. september i år, hvor aksjen fikk en pangstart med 58 prosents oppgang første handelsdag. Selskapet ble rigget for børsnotering med den tidligere profilerte SpareBank 1-analytikeren Tore Tønseth som styreleder.

Andfjord Salmon ble notert på Oslo Børs på forsommeren, og mest kjent er Miami-baserte Atlantic Sapphire, som ble notert 15. mai 2018 med en markedsverdi på 3 milliarder kroner. Drøye 2,5 år senere er selskapet verdt 8,2 milliarder.

20.000 tonn mat

Columbi Salmons landbaserte oppdrettsanlegg er planlagt å stå ferdig i 2023–2024.

– Ambisjonen vår er produksjon av 16.000 tonn laks ved anlegget på sikt. Vi bygger klekkeri, tilvekst og slakting av fisk på anlegget, og setter bort foredlingsvirksomheten til et storskalaproduksjonsanlegg i nærheten.

Columbi Salmon skal i tillegg produsere 4.000 tonn salat i drivhus ved anlegget, hvor plantene står i spillvann fra lakseproduksjonen.

Columbi Salmon

  • Etablert i 2020 av oppdrettsfamilien Refsnes sammen med de to tidligere Nordea-analytikerne Anders Hagen og Kolbjørn Giskeødegård, og flere medgründere fra oppdrettsnæringen.
  • Bygger landbasert oppdrettsanlegg i Oostende i Belgia med produksjon laks og salat fra 2023–24. Hovedkontor i Åfjord.
  • Mål om å redusere karbonavtrykket gjennom ny landbruksteknologi for lakseoppdrett i kombinasjon med salatproduksjon i spillvann fra lakseproduksjonen.
  • Mål om å etablere ytterligere produksjonsanlegg i Europa i kommende år.
  • Refsnes-familien er hovedeier med 51 prosent av aksjene. Anders Hagen og Kolbjørn Giskeødegård eier 5–6 prosent hver. Resterende eies av medgründere fra oppdrettsnæringen.
Kilde: Columbi Salmon