Himmelferd i torskeoppdrett

Norcod har trosset «dødens bransje», og siden børsnoteringen i høst er kursen opp 130 prosent. Det har gjort Roger Halsebakk 89 millioner kroner rikere.

DRØMMETREFF: Sølvtrans-gründer Roger Halsebakk sitter på aksjer for 158 millioner kroner i Norcod, hvorav 89 millioner kroner er ren gevinst. Foto: Einar Lindbæk
Sjømat

Da det ble kjent at torskeoppdretteren Norcod skulle gå på børs i starten av oktober var det mange som fikk frysninger på ryggen. Og det er ikke så rart. 

På starten av 2000-tallet drev flere enn 30 aktører med oppdrett av torsk i Norge, deriblant lakseoppdrettere som Mowi og Grieg Seafood. God bestand av villtorsk i Barentshavet og lave priser gjorde det imidlertid vanskelig for torskeoppdretterne, og en etter en gikk dundrende konkurs.

Med hjelp fra ABG Sundal Collier ble det hentet inn 250 millioner kroner til en kurs på 50 kroner. De første handelsdagene i midten av oktober var ingen suksess, og aksjen falt til 46 kroner.

Men siden bunnoteringen den 21. oktober har det bare gått en vei – og det er oppover. I løpet av kort tid dunket aksjen opp til 78 kroner.

Kraftig kursoppgang

Norcod fikk god drahjelp fra adm. direktør Severin Sølbæk i danske Artha Kapitalforvaltning, som er største aksjonær. Til Finansavisen uttalte han at Norcod på sikt burde kunne verdsettes til mellom 5 og 10 milliarder kroner. På det tidspunktet var prisingen bare 948 millioner kroner.

«Det er den beste investeringen jeg noensinne har sett. Aksjen er fortsatt billig og det er mulig å regne hjem store verdier», sa han.

BJELLEKLANG: Den 15. oktober ble Norcod notert på Euronext Growth til 50 kroner pr. aksje. Nå handles aksjen 130 prosent høyere. Foto: Iván Kverme

Mandag formiddag ble Norcod-aksjen på det høyeste omsatt for 123 kroner, før den i løpet av dagen korrigerte litt ned. Ved stengetid sto kursen i 115 kroner, hvilket betyr en oppgang på 22 prosent.

I forrige uke var det også bra drag i aksjen. Torsdag og fredag var kursoppgangen på henholdsvis 19 og 28 prosent.

Siden børsnoteringen har aksjen steget hele 130 prosent, og selskapet prises til 2 milliarder kroner på Euronext Growth.

Øynene opp

Største privatinvestor er Sølvtrans-gründer Roger Halsebakk med aksjer verdsatt til 158 millioner kroner. Han var allerede på eiersiden gjennom Ronja Capital før emisjonen i høst.

Siden Norcod-aksjen gikk på børs har investoren en urealisert papirgevinst på rundt 89 millioner kroner.

– Jeg tror første prøveslakt og en en positiv analyse fra ABG Sundal Collier er hovedårsaken til den sterke kursutviklingen den seneste tiden. Vi hadde veldig gode prøveslaktresultater som ble annonsert til markedet i forrige uke. Aksjemarkedet begynner nå å se potensialet i selskapet, sier investeringsdirektør Tore Tønseth i Ronja Capital, og fortsetter:

Aksjemarkedet begynner nå å se potensialet i selskapet
Tore Tønseth, investeringsdirektør

– Norcod har kommet lengst blant de nye torskeoppdretterne, og i et «race» om å få nye gratis torskekonsesjoner så er dette svært viktig.

I høst anslo tidsskriftet Kapital at Roger Halsebakk har en nettoformue på 2,1 milliarder kroner, opp 5 prosent fra i fjor.

SUKSESS: Tidligere SpareBank 1 Markets-analytiker Tore Tønseth styrer pengebingen til Roger Halsebakk med stor suksess. Foto: Iván Kverme

Under dagens kurs

Så hva sier egentlig analysen fra tilrettelegger ABG Sundal Collier? Jo, meglerhuset har en kjøpsanbefaling med kursmål på 104 kroner, noe er betydelig under dagens kurs.

Overskriften i analysen er: «En feniks som stiger opp fra asken», og tallknuserne tror Norcod vil ta en ledende posisjon i å stable torskeoppdrett på beina igjen.

Målet til Norcod er å kunne slakte 6.500 tonn torsk med en idealvekt på fire kilo i 2021, og 25.000 tonn i 2025. Den første kommersielle slakten vil finne sted i andre kvartal til neste år.

ABG Sundal Collier spår høye marginer og estimerer et driftsresultat pr. kilo på mellom 11 og 17 kroner i perioden 2022-2024. 

I analysen trekker meglerhuset frem at Norcod har guidet en produksjonskostnad på 37 kroner pr. kilo (rund vekt) ved et volum på 6.000 tonn. Når produksjonen kommer opp til 25.000 tonn vil kostnaden falle til 32 kroner pr. kilo.

Trenger mer data

Ved å benytte en neddiskontert kontantstrømsmodell (DCF) med et slaktevolum på 16.700 tonn i 2025 kommer analytikerne i ABG Sundal Collier frem til en fair verdsettelse på 108 kroner pr. aksje. 

En multippel-betraktning ved bruk av P/E og EV/EBIT gir et verdiestimat på mellom 91 og 111 kroner. Hvis man vekter verdsettelsesmetodene med 50 prosent DCF og resten likt fordelt mellom P/E og EV/EBIT lander kursmålet på 104 kroner.

«Det kan uten tvil være større oppside på lengre sikt, ettersom forutsetningene som ligger til grunn for våre anslag er mer konservative enn selskapets mål både for volumer og marginer. Men både vi og markedet trenger flere datapunkter for å vurdere det fulle potensialet gitt de historiske utfordringene i torskeoppdrett», heter det i analysen.

norcod
tore tønseth
roger halsebakk
breaking
Nyheter
Sjømat
Børs