Disse heier fiskeriministeren på

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen heier på laks på land og tror torskeoppdrett vil bli en av vinnerne i norsk sjømatnæring.

HEIER PÅ BØRSNYKOMMERE: Børsåret 2020 har utmerket seg med rush av landbaserte oppdrettsselskaper til Oslo Børs. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen heier på alle som satser egne penger på sjømatnæringen. Foto: Anders Horntvedt
Sjømat

– Det som har overrasket meg mest som statsråd er hvordan det er mulig å ha den oversikten og den dybdekunnskapen som statsminister Erna Solberg har. På toppen av det hele takler hun en hektisk hverdag med en coronakrise, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

13. mars 2020 hadde de fleste nordmenn mye annet å tenke på, siden det var dagen etter at regjeringen varslet stenging av skolene på grunn av coronaviruset.

Da ble Ingebrigtsen statsråd med ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og -velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat, som er Norges nest største eksportnæring etter olje og gass.

– Jeg er bare avdelingsdirektør, mens konsernsjefen heter Erna Solberg. Hun er ovenpå på så mange felt, sier han.

Rush av børsnoteringer

Børsåret 2020 har utmerket seg med rush av landbaserte oppdrettsselskaper til Oslo Børs.

Ingebrigtsens tilnærming er å støtte dem som vil investere i norsk sjømatnæring.

– Fra myndighetenes har vi heiet på den utviklingen. Hvis noen vil investere sine egne penger, er det ingenting vi trenger mer. Noen vil satse på landbasert oppdrett, andre vil ta merdene lengre til havs fordi de ser muligheter, sier Ingebrigtsen.

Nordic Aqua Partners  ble notert 1. desember. Selskapet ledes av tidligere Mowi-direktør Ragnar Joensen og bygger landbasert oppdrettsanlegg for laks utenfor Shanghai.

Dagen før, 30. november, ble nederlandske The Kingfish Company  notert. Selskapet skal produsere Yellow Fish og har Witzøe-selskapet Kverva som største eier.

Vi har et parti i Norge, Senterpartiet, som spiller russisk rulett med tusenvis av arbeidsplasser
Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeriminister

Salmon Evolution  ble børsnotert 18. september, Andfjord Salmon ANDF ble notert på Oslo Børs på forsommeren, mens Atlantic Sapphire  er veteranen på feltet: Selskapet ble notert 15. mai 2018.

– Når kan det bli frislipp på laks i sjø?

– Svaret på det er kort og greit. Stortinget har vedtatt et trafikklyssystem som åpner for vekst forutsatt at luseproblemet blir håndtert. Hvis luseproblemet blir løst får du et helt annet case. Frem til da er det dette systemet som regulerer biomassen næringen kan ha i merdene.

– Vi trenger flere typer oppdrett

– Noen vil mene at Norge kaster bort sine naturgitte fortrinn ved å dyrke frem landbasert oppdrett?

– Ja, noen mener det. Men det kan også være en mulighet i forkledning. Det globale sjømatforbruket er på vei opp, og da trenger vi utvikling av flere typer sunn og bærekraftig oppdrett, sier han.

Så langt er det en stund til de landbaserte oppdretterne både leverer laks og overskudd på bunnlinjen.

Atlantic Sapphire hadde underskudd på 116 millioner kroner i 2019.

– Det er ikke utelukkende fordeler med landbasert oppdrett. Det trengs betydelig større investeringer for å starte opp med landbasert enn med tradisjonelle sjøbaserte merder, sier Ingebrigtsen.

– Er det miljømessig bærekraftig å fly norsk laks verden rundt?

– Det er del av en stor diskusjon. Det vi i hvert fall vet, er at norsk sjømat er ekstremt klimavennlig, og at næringen skaper enorme verdier for Norge. Det som imidlertid ikke er noen selvfølge, er markedsadgangen og det politiske presset laksen blir utsatt for.

– Sp spiller russisk rulett

– Hva sikter du til?

– Jeg sikter til det underkommuniserte poenget ved at EØS-avtalen er i spill. Vi har et parti i Norge, Senterpartiet, som spiller russisk rulett med tusenvis av arbeidsplasser. Vi jobber hver dag for å sikre avtaler og markedsadgang for norsk sjømat, og jeg kan forsikre deg om at den adgangen ikke kommer av seg selv, sier Ingebrigtsen, og beskriver markedsadgang som den største trusselen mot sjømatnæringen.

– Den nest største trusselen er lus, bærekraft og miljø. EU er i ferd med å lage regler der både sjømatnæringen og andre må dokumentere bærekraft. Uten å være ledende på bærekraft kan norsk sjømatnæring miste noe av sin konkurransekraft, legger han til.

Mini-CV

Navn: Odd Emil Ingebrigtsen (56).

Bakgrunn: Studerte fiskeriøkonomi ved Høgskolen i Bodø frem til 1986. Generalsekretær, Unge Høyre 1986–1989. Adm. direktør i familiens bokhandlervirksomhet i Bodø frem til 2004. Egen investeringsvirksomhet 2004–08. Adm. direktør i Bodø Boligbyggelag (2008–13), Bodøregionens Utviklingsselskap (2013–18) og Indre Salten Energi (2018–20). Statssekretær, Olje- og energidepartementet (januar 2020–mars 2020). Fiskeriminister siden 13. mars 2020.

– På hvilke to felt har sjømatnæringen størst potensial?

– Det ene handler om teknologiutvikling i bransjen. Det vil både øke verdien og kvaliteten på sjømaten bransjen lever av, og det skapes spennende teknologiarbeidsplasser i bedriftene som jobber opp mot bransjen.

– Det andre er helt konkret: Torskeoppdrett. I dag fanges torsken i løpet av en veldig kort sesong, mens fersk laks har vært tilgjengelig 365 dager i året. Hvis og når torskeoppdretten slår gjennom, betyr det mye, sier han.

Børsnoterte Norcod  betegner seg som den ledende produsenten av oppdrettstorsk.

– SKAPER ENORME VERDIER: – Norsk sjømat er ekstremt klimavennlig og skaper enorme verdier for Norge, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NTB