Vil ta Stolt Sea Farm på børs

Niels G. Stolt-Nielsen vil synliggjøre de underliggende verdiene i Stolt-Nielsen-konsernet ved å børsnotere Stolt Sea Farm. Prisingen kan trolig havne over 3 milliarder kroner.

ØNSKER PRISING PÅ LINJE MED ANDRE: - Jeg har et ansvar overfor alle aksjonærene i Stolt-Nielsen for å bidra til at verdiene synliggjøres og Stolt Sea Farm kan få en prising på linje med selskaper i oppdrettsbransjen, sier konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen (til høyre). Her er han sammen med konsernets finansdirektør Jens F. Grüner-Hegge i Stolt-Nielsens lokaler i Oslo. Foto: Eivind Yggeseth
Sjømat

Stolt-Nielsen er mest kjent som verdens største kjemikalietankrederi og prises til cirka 7,5 milliarder kroner på Oslo Børs. Men det er ikke bare shipping man finner i Stolt-Nielsen-konsernet.

Opp gjennom 30 år har Stolt-Nielsen bygget opp store verdier i landbasert oppdrett av piggvar og sjøtunge.

Med utviklingen av ny oppdrettsteknologi mener konsernsjefen tiden er inne til å akselerere veksten i produksjonen av både piggvar og sjøtunge.

Markedsleder

Stolt Sea Farm mener det har bevist at oppdrettsteknologien for de to artene virker og at det nå er godt posisjonert til å ekspandere operasjonen globalt. Målet er å øke produksjonsvolumet betydelig, med en tredobling frem til 2035.

Selskapet har tilstrekkelig kontantstrøm til å finansiere sin vekst, men en børsnotering kan gi økt fleksibilitet til å drive frem både vekst og konsolidering.

Meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto Securities er engasjert som rådgivere i forbindelse med at selskapet nå vil utforske en mulig børsnotering.

KAN DOBLE: Oppdrettsanlegget i Cervo i Spania med lokalene for sjøtunge i forgrunnen og for piggvar bak. Her har Stolt Sea Farm plass til å kunne fordoble kapasiteten. Foto: Stolt Sea Farm

– Vi har bygget opp en betydelig og lønnsom virksomhet som er markedsleder i verden på oppdrett av piggvar og sjøtunge. Jeg har et ansvar overfor alle aksjonærene i Stolt-Nielsen for å bidra til at disse verdiene synliggjøres og for at Stolt Sea Farm kan få en prising på linje med selskaper i oppdrettsbransjen, sier konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen til Finansavisen.

Han vil ikke gi noen forventet prising av Stolt Sea Farm.

Prises over 3 mrd.

ABGs shippinganalytiker Lukas Daul konkluderte i en analyse i oktober i fjor at en spin-off av oppdrettsvirksomheten kunne øke verdsettelsen av selskapet.

Han viste til at bokført verdi av Stolt Sea Farm er 142 millioner dollar - tilsvarende vel 1,2 milliarder kroner etter tirsdagens vekslingskurs - men påpekte at det er begrenset med informasjon om denne delen av Stolt-Nielsens virksomhet.

Daul anslo da at det kunne ligge verdier for cirka 21 kroner pr. Stolt-Nielsen-aksje i Stolt Sea Farm med en beregnet egenkapitalverdi på rundt 124 millioner dollar.

Det er nok en altfor lav verdsettelse etter det Finansavisen erfarer.

I 2019 hadde Stolt Sea Farm et driftsresultat på 11 millioner euro - 114 millioner kroner - som inkluderte utviklingskostnader til å bygge opp produksjonen av sjøtunge.

STOLT SEA FARM Stolt Sea Farm eier og driver 14 landbaserte oppdrettsanlegg basert på såkalt RAS-teknologi - det vil si resirkulering - i fem forskjellige land. Foto: Stolt Sea Farm

Ser man på verdsettelsen av de landbaserte lakseoppdretterne burde Stolt Sea Farm trolig kunne forsvare en EV/EBIT-multippel på rundt 30-gangeren. Det gir en selskapskapsverdi på 330 millioner euro, tilsvarende 3,4 milliarder kroner.

40 pst. av børsverdien

Stolt Sea Farm har en netto rentebærende gjeld på rundt 20 millioner euro, noe som betyr at egenkapitalverdien ligger rundt 310 millioner euro eller 3,2 milliarder kroner.

Det er over dobbelt så høyt som Daul estimerte i sine regneark i fjor høst.

Til sammenligning var Stolt-Nielsen konsernet verdsatt til snaut 7,5 milliarder kroner ved børsslutt tirsdag. Det betyr at Stolt Sea Farm alene potensielt kan utgjøre over 40 prosent av dagens børsverdi.

NORSK PIGGVAR: På Øye i Kvinesdal driver selskapet oppdrett av piggvar. Foto: Stolt Sea Farm

Meglerhuset Kepler Cheuvreux oppjusterte i fjor høst sine resultatforventninger til Stolt Sea Farm kraftig og anslo et EBITDA-resultat på 16 millioner dollar i år, økende til 17 millioner dollar i 2022.

Skal ha majoritet

Stolt Sea Farm eier og driver 14 landbaserte oppdrettsanlegg i fem forskjellige land, med ny RAS-teknologi (resirkulering red.anm.) utviklet for sjøtunge i Frankrike, Spania og Portugal.

Selskapet har 408 ansatte og hadde i 2019 et salgsvolum av piggvar og sjøtunge på til sammen 9.000 tonn.

TENKER VEKST: Stolt-Nielsen ser et sterkt økende behov for oppdrett av både piggvar og sjøtunge og planlegger en betydelug utvidelse av dagens produksjon frem til 2025 og 2035. På bildet piggvar-yngel. Foto: Stolt Sea Farm

De seneste årene har salgsvolumet økt kraftig, og til sammenligning var volumet på 5.700 tonn i 2016. I første omgang tar selskapet sikte på å øke produksjonskapasiteten fra 7.300 tonn til 9.600 tonn i 2025 og deretter til 23.300 tonn i 2035.

Stolt-Nielsen har ingen planer om å selge seg ut:

– Stolt-Nielsen skal fortsatt være en stor eier med godt over 50 prosent av aksjene i oppdrettsselskapet, sier konsernsjefen.

Vurderte spin-off i shipping

For fire år siden åpnet Stolt-Nielsen for at Stolt Tankers kunne bli skilt ut som et separat selskap og brukt som et verktøy til videre konsolidering og vekst i kjemikalietankfarten.

Niels Stolt-Nielsen bekreftet da at styret vurderte å legge shippingdelen av gruppen i et eget selskap på stand alone-basis etter oppkjøpet av JO Tankers i Bergen i 2016.

«Hvis det dukker opp en mulighet for et nytt oppkjøp eller videre konsolidering av markedet for kjemikalietankskip kan man bruke dette selskapet til å gjennomføre en slik transaksjon. Da vil vi kunne tilby oppgjør i aksjer, og har også muligheten til å hente penger», sa Stolt-Nielsen.

Markedsutviklingen har ikke vært slik at det har dukket opp noen attraktive oppkjøps- eller konsolideringsmulighet ennå, men analytikere som følger selskapet, venter at det kan bli aktuelt igjen senere.

Shipping-omsetningen størst

Inntil videre eies Stolt Tankers fortsatt 100 prosent av det børsnoterte toppselskapet i gruppen, Stolt-Nielsen Limited.

Stolt Tankers er med rundt 150 skip verdens største eier og operatør av kjemikalietankskip. Volumavtaler med industrien beslaglegger rundt 70 prosent av flåtekapasiteten, og er svært viktige for selskapet.

Kjemikalietankflåten seiler inn nær 60 prosent av konsernets samlede driftsinntekter.

Det nest største forretningsområdet, rangert etter omsetning, er Stolt Tank Containers med cirka 25 prosent. På de neste plassene følger Stolthaven Terminals og Stolt Sea Farm.

En rekke oppjusteringer

Stolt-Nielsen-familien kontrollerer via selskapet Fiducia og enkelte andre aksjeposter vel 65 prosent av aksjene og stemmene i det børsnoterte toppselskapet i gruppen.

I kjølvannet av resultatfremleggelsen etter tredje kvartal i fjor høst oppjusterte flere av analytikerne som følger selskapet sine kursmål på aksjen.

Danske Bank mente aksjen kunne gå til 150 kroner, Kepler Cheuvreux til 133 kroner, ABG til 130, DNB 120 og Pareto Securities 116 kroner.

Det seneste året har Stolt-Nielsen-aksjen falt 11 prosent og stengte tirsdag på 116 kroner.

stolt-nielsen
niels g. stolt-nielsen
jens f. grüner-hegge
stolt sea farm
breaking
Nyheter
Sjømat
Børs