Mener SalMar-aksjen kan gå 60 prosent – Markerer en ny æra for oppdrettsnæringen

Lars Konrad Johnsen tar SalMar inn i Carnegies toppliste og mener aksjen burde kunne stige nær 60 prosent etter nye detaljer rundt offshoresatsingen.

BULL PÅ SALMAR: Lars Konrad Johnsen i Carnegie var alene om å ha SalMar som en av aksjefavorittene blant analytikerne i Finansavisens laksepanel. SalMars overraskende store offshoresøknad, og konsernsjefens tro på innvilgelse, kan få flere analytikere til å følge etter.  Foto: Ivan Kverme
Sjømat

– Vi har tatt SalMar  inn på Carnegies toppliste over norske aksjer for første kvartal. Da vi annonserte toppvalgene var SalMar-aksjen fair priset på slaktevolumene som ligger 1–2 år frem i tid, men forventninger rundt nye detaljer og positiv nyhetsstrøm for offshorelisensene gjør at vi anbefaler å eie aksjen, sier Lars Konrad Johnsen i Carnegie.

Fredag ettermiddag kom nyheten om at Fiskeridirektoratet hadde mottatt en søknad fra SalMar om lokalitetstillatelser på 19.000 tonn for offshore oppdrettsanlegget Smart Fish Farm. Havmerden skal plasseres rundt 55 nautiske mil nordvest for SalMars slakteanlegg på Frøya i Trøndelag. 

Carnegie-analytikeren var alene om å trekke frem SalMar som en attraktiv aksje i Finansavisens laksepanel rundt nyttår, hvor de andre meglerhusene ikke nevnte oppdretteren blant sine favoritter.

GODE KONTAKTER: Konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar har snakket med regjering og Fiskeridirektoratet og har sterk tro på innvilgelse av søknaden. Foto: Iván Kverme

Konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar er overbevist om at selskapet får innvilget søknaden.

– Vi er stimulert av norske politikere, både regjering og opposisjon, fra statsministeren til Fiskeridirektoratet  alle viser sterk vilje til å satse på bærekraftige offshoreprosjekter, så vi mener det er realistisk å få søknaden innvilget, hevder Witzøe i SalMar til Finansavisen.

Søknaden markerer starten på en ny æra i norsk og global oppdrettsnæring
Lars Konrad Johnsen, Carnegie

Tredoblet søknaden

SalMar ble tildelt åtte utviklingslisenser på 780 tonn sent i 2018 for havmerdprosjektet. Opprinnelig søkte oppdretteren den gangen om å få innvilget 16 lisenser som ville utgjøre over 12.000 tonn.

Tegninger av havmerden i søknaden Fiskeridirektoratet mottok fredag viser massive dimensjoner med en lengde på 164 meter og en høyde på 106 meter, og et totalt produksjonsvolum på 760.000 kubikkmeter. 

Johnsen i Carnegie mener oppdretteren er rigget for veksten til havs.

– Selv om de tilknyttede utviklingstillatelsene tillater maksimalt «kun» 6.240 tonn, har SalMar søkt om en stedsspesifikk biomasse på 19.000 tonn, som også er designkapasiteten til Smart Fish Farm-enheten.

– Ny æra

Anslått investeringskostnad er 1,5–2,0 milliarder kroner for Smart Fish Farm, som antyder en estimert capex pr. kilo på 160-260 kroner i fasen med utviklingstillatelsene. Ifølge søknaden forventes igangsetting og utsetting av fisk i 2024 og første slakting i første halvår av 2025.

– Selv om den isolerte investeringen i Smart Fish Farm-enheten legger et marginalt bidrag til dagens verdsettelse av SalMar, tror vi søknaden markerer starten på en ny æra i norsk og global oppdrettsnæring, hevder Johnsen.

STERK VEKST TIL HAVS: SalMars offshoresatsing Smart Fish Farm har søkt om 19.000 tonn offshorekapasitet. Illustrasjon: SalMar Ocean

Analytikeren viser til at designkapasiteten på 19.000 tonn med en kostnad estimert til 30–35 kroner pr. kilo laks igjen befester SalMars posisjon som best i klassen på kostnader og lønnsomhet.

– Vi ser positiv nåverdi for Smart Fish Farm helt ned i en laksepris på 42–43 kroner, gitt kostnadsfrie lisenser. Med mange områder utenfor kysten av Norge, Færøyene, Skottland, Canada, USA, Kina, Korea og Russland egnet for oppdrett til havs betyr dette at tilbudsbegrensningene for oppdrett av laks kan nærme seg slutten.

Landbasert vil møte en konkurranse den ikke kan konkurrere mot. Offshoreenheten vil konkurrere til halv investeringskostnad pr. kilo laks og vesentlig lavere driftskostnader
Lars Konrad Johnsen, Carnegie

Witzøe hevder søknaden er en milepæl i selskapets satsing på høyteknologisk og bærekraftig vekst i havbasert oppdrett.

– Tilgang på arealer i åpent hav vil være avgjørende for å sikre Norge posisjon som ledende lakseprodusent over tid med de store muligheter det vil gi for industriell vekst og økt sysselsetting i Norge, sier konsernsjefen.

Nær 60 prosents oppside

Med politisk medvind for offshoreoppdrett hevder Carnegie-analytikeren at SalMar er i førersetet globalt med Smart Fish Farm og pilotprosjektet «Ocean Farm 1», som ble satt i drift for tre år siden med utsett av 1,2 millioner fisk.

– De to enhetene vil ha 30–40.000 tonn offshorekapasitet og sammen med flere potensielle enheter vil satsingen gi sterk vekst i SalMars slaktevolumer over det neste tiåret.

– Det er sterke argumenter for å kjøpe SalMar-aksjen på dagens nivå. Legger man til grunn 20 ganger EPS-multippel på vårt 2022-estimat rettferdiggjør det en aksjekurs på 600 kroner.

SalMar overrasket imidlertid med å søke om et høyere slaktevolum enn ventet, og Johnsen er overbevist om at aksjen skal enda høyere enn han trodde rundt nyttår.

– Gitt den nå sannsynlige veksten offshore i 2025–2035, sterk biologisk ytelse som historisk har ført til sektorens høyeste pris pr. kilo og attraktivt utbytte på 4–5 prosent, mener vi en prising på 25 ganger inntjeningen er forsvarlig. Det rettferdiggjør en aksjekurs på 780 kroner.

Tirsdag ble SalMar-aksjen handlet rundt 500 kroner på Oslo Børs.

Johnsen ser dermed muligheter for at offshoresatsingen kan gi en kursoppgang på nærmere 60 prosent.

Billigere enn landbasert

Carnegie-analytikeren mener SalMars nye havmerd oppnår halverte kostnader sammenlignet med tradisjonell oppdrett og landbasert.

– Det har vært mye fokus på vekst på land, men offshoreenheten vil konkurrere til halv investeringskostnad pr. kilo laks gitt ingen lisenskostnader offshore – og med vesentlig lavere driftskostnader. 

– Når offshoreanlegg kan plasseres i Asia, USA eller Canada betyr dette at landbasert potensielt vil møte en konkurranse den ikke kan konkurrere mot. 

SalMar er ventet å legge frem ytterligere informasjon om offshoresatsingen under fjerde kvartalspresentasjonen 25. februar.

salm
aksjeanalyse
børs
lakseaksjer
carnegie
Lars Konrad Johnsen
gustav witzøe
Nyheter
Sjømat
Børs