Flere meglerhus hever kursmålet i sjømatgigant – trekker frem tre sektorfavoritter

Meglerhuset ser etter økningen i kursmålet en oppside på 11 prosent i Mowi og venter et utbytte på 1,50 kroner pr. aksje allerede i første kvartal 2021.

HEVER: Flere meglerhus ser oppside i Mowi. Avbildet: Analytiker Thomas Lorck i Arctic Securities. Foto: Eivind Yggeseth
Sjømat

 

Fearnley Securities høyner kursmålet på Mowi til 210 kroner pr. aksje, fra tidligere 168, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentar holdanbefalingen. 

Fearnley venter et operasjonelt driftsresultat på 79 millioner euro, eller 816 millioner kroner, i fjerde kvartal av et slaktevolum på 128.800 tonn.

Til sammenligning hentet Mowi i tredje kvartal inn 80 millioner euro i samme post, og i tredje kvartal 2019 sikret de 148 millioner euro. Det totale oppdrettsvolumet var i forrige kvartal på 125.773 tonn, noe ned fra estimatene for Fearnley i fjerde kvartal.

Fearnley mener nå at selskapets salg av eierandelen i DESS vil gi 115 millioner euro i kontantvederlag i første kvartal 2021, som gi en lavere rentebærende gjeld og skaper en mulighet til å ta opp kvartalsvis utbytter i 2021. 

Meglerhuset venter et utbytte på 1,50 kroner pr. aksje for første kvartal 2021. Tilbake i februar 2020 betalte Mowi et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje til sine aksjonærer.

Tre favoritter

Arctic Securities høyner også kursmålet på Mowi til 200 kroner pr. aksje fra tidligere 170 kroner i en sektorrapport fra meglerhuset mandag.

Arctic Securities har nedjustert forventningen innenfor fjerdekvartalsrapporteringen grunnet lavere enn ventet spotpriser for laks, men mener nedgangen allerede er reflektert i verdsettelsen.

«2021-estimater har blitt nedrevidert med rundt 20 prosent på grunn av en lavere prisforutsetning som følge av fortsatt tilbudsvekst på kort sikt, samt covid-19-effekter på etterspørselen i første halvår av 2021», skriver meglerhuset.

Meglerhuset holder stort sett estimatene uendret og fremhever Atlantic Sapphire  , Icelandic Salmon  og Lerøy Seafood  som favoritter.

Best risk/reward mener meglerhuset er i Lerøy Seafood, hvor 2021 ventes å være et transformasjonsår med volumvekst og driftsforbedringer, drevet av selskapets smoltstrategi.

mowi
fearnley securities
utbytte
hold
kursmål
Nyheter
Sjømat
Børs