Laksesykealarm i Namsos

Sykdommen er påvist der Emilsen Fisk driver med oppdrett av laks.

SYKDOM PÅVIST: I Namsos kommune. Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Sjømat

Mattilsynet har fredag meldt om mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 32017 Ånholmen i Namsos kommune, melder TDN Direkt.

Det er Emilsen Fisk som driver med lakseoppdrett på lokaliteten.

Lokaliteten inngår i et kontrollområde i Nærøysund og Namsos i Trøndelag som ble etablert som følge av at ILA ble påvist ved lokaliteten 12662 Ternskjæret II i januar 2019.