Fortsatt røde tall for Hofseth BioCare

Hofseth BioCare har fremdeles tilgode å levere et positivt resultat, etter at fjerde kvartal viste et negativt resultat på 30,9 millioner kroner.

LA FREM TALL: Gründer og største eier Roger Hofseth i Hofseth BioCare. Her fra en tidligere anledning. Foto: Elisabeth Sperre Alnes
Sjømat

Hofseth BioCare  har fremdeles tilgode å levere et positivt resultat, etter at fjerde kvartal i fjor viste et negativt resultat på 30,9 millioner kroner, viser kvartalsrapporten selskapet la frem fredag morgen. 

Selskapet har imidlertid økt kontantbeholdningen kraftig etter en vellykket emisjon, og mener det er rigget for vekst. 

Bioteknologiselskapet fra Ålesund benytter marine ingredienser fra lakseoppdrett til å utvikle lakseolje og produkter til humant konsum. Hofseth BioCare har så langt satset på utvikling av kosttilskudd, og forsøkt å slå igjennom innenfor medisin med lakseolje i behandlingen av covid-19-pasienter, foreløpig uten å generere én eneste krone i overskudd til eierne.

Emisjon og opprykk på børs

Blant høydepunktene selskapet trekker frem fra fjerde kvartal, var gjennomføringen av en rettet emisjon på 200 millioner kroner gjennom utstedelse av rundt 24,69 millioner nye aksjer til eksisterende og nye institusjonelle aksjonærer. 

Hofseth BioCare fikk også godkjenning for opprykk til hovedindeksen på Oslo Børs fra 14. desember, etter å ha vært på Euronext Expand-listen (tidligere Oslo Axess) siden 2011.

– Vi har derfor en solid økonomisk plattform hvor vi forventer å øke inntektene, utvikle nye produkter og fortsette å utmerke oss innen forskning og utvikling, for å støtte den langsiktige veksten av HBC, sier Roger Hofseth i Hofseth BioCare i børsmeldingen. 

Hofseth BioCare

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter23,111,1
Driftsresultat-29,1-31,2
Resultat før skatt-30,9-33,4
Resultat etter skatt-30,9-33,4

Hofseth BioCare økte samlet beholdning av kontanter og kontantekvivalenter til 172,8 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal, mot 84,2 millioner ved utgangen av fjerde kvartal 2019. Inkludert kredittfasiliteter hadde selskapet 209,8 millioner kroner i fri likviditet ved utgangen av året.

Godkjennelser av produkter

Selskapet mottok også godkjenning fra Health Canada for produktene ProGo og CollaGo for kvalifiserte helsekrav fokusert på å opprettholde sunne nivåer av ferritin, hemoglobin og blodkomponentene, som kreves for oksygentransport.

Hofseth BioCare skriver også i børsmeldingen at «salg og markedsføring i fjerde kvartal var et ekstremt travelt og vellykket kvartal for HBC, da selskapet begynte sin reise for å bygge en ny salgsavdeling for forbrukerhelsetjenester med toppledere fra globale forbrukerhelsevirksomheter. Videre opprettet det et nettverk av partnere i verdensklasse for å utvide sin tilstedeværelse i hele Asia og Amerika.»

Hofseth BioCare

  • Utvikler, produserer, markedsfører og selger marine ingredienser som brukes i blant anent kosttilskudd. 
  • Selskapets merker består blant annet av ProGo, OmeGo og CalGo. 
  • Majoriteten av inntektene genereres fra salget av lakseolje, som selges globalt. 
  • Har hovedkontor i Ålesund, og adm. direktør er Roger Hofseth.