Arctic Fish prises til 2 milliarder og børsnoteres fredag

Norway Royal Salmon-datter Arctic Fish fikk emisjonen på 600 millioner kroner flere ganger overtegnet. Fredag børsnoteres den islandske oppdretteren på Euronext Growth.

GÅR PÅ BØRS: Norway Royal Salmon-datteren Arctic Fish er tredje oppdretter på Island som børsnoteres på Euronext Growth på ett år. Konsernsjef Stein Ove Tveiten (t.h.) og lokasjonssjef Egill Ólafsson inspiserer produksjonsanleggene på Island. Foto: Arctic Fish
Sjømat

– De 230 millionene som var ledige i emisjonen ble opp mot ti ganger overtegnet. Interessen var stor, sier konsernsjef Stein Ove Tveiten i Arctic Fish til Finansavisen.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at Norway Royal Salmon-datteren Arctic Fish ville hente 600 millioner kroner i en rettet emisjon med plan om snarlig børsnoteringen på Euronext Growth.

Største eier i Arctic Fish er Norway Royal Salmon   som benyttet emisjonen til å øke eierandelen fra 50 til 51,3 prosent før den islandske datteren går på børs.

Arctic Fish blir den tredje islandske oppdretteren som noteres på Euronext Growth på ett år, etter at Ice Fish Farm   gikk på børs i mai og Icelandic Salmon    (tidligere Arnarlax) i oktober i fjor.

Prises til 2 milliarder

Med emisjonen flere ganger overtegnet varsler Arctic Fish-sjefen at selskapet går på børs om få dager.

– Vi går på børs fredag. Det er veldig viktig og positivt for oss å bli børsnotert som eget selskap på Euronext Growth.

Emisjonen på 600 millioner kroner omfattet salg av 5,7 millioner nye aksjer som ga et bruttoproveny på 350 millioner for Arctic Fish.

I tillegg ble det tilbudt knappe 4,1 millioner eksisterende aksjer for 250 millioner kroner, hvorav 50 millioner i en såkalt greenshoe, fra Bremesco Holding, som solgte 26 prosent av aksjeposten og dermed reduserte eierskapet til 28,7 prosent.

Tilbudskursen i emisjonen var 61,20 kroner, som også blir åpningskursen for den islandske oppdretteren når børsbjellen ringer fredag.

– Arctic Fish prises dermed til 1,95 milliarder kroner etter penger når vi går på børs, sier Tveiten.

Tilretteleggere for emisjonen og børsnoteringen er meglerhusene DNB Markets og Pareto Securities.

Islandske pensjonsfond

Emisjonen vakte ifølge Arctic Fish-sjefen stor interesse fra norske, islandske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer.

– Vi er spesielt fornøyd med at islandske pensjonsfond av høy kvalitet, og Nordea, har kjøpt seg opp i selskapet. 

De fire hjørnesteinsinvestorene Birta Pension Fund, Vestmannaeyja Pension Fund, Vördur tryggingar og Nordea Asset Management ble tildelt aksjer for totalt 97 millioner kroner i emisjonen.

Blant primærinnsidere sikret styreleder Helge Gåsø og konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon seg tilbudsaksjer for drøye én million kroner hver, mens finansdirektør Ola Loe kjøpte for 2,5 millioner.

Mål om høy vekst

Arctic Fish guider et slaktevolum på 12.000 tonn i år, og en svak vekst til 12.100 tonn i 2022 og 2023.

Målet med emisjonen og børsnoteringen er organisk vekst og en dobling av slaktevolumet til 24.000 tonn i 2025.

– Nettoprovenyet fra emisjonen skal brukes til å finansiere vekst og utvikle selskapets verdikjede innenfor eksisterende lisensportefølje, investeringer i utvidet smoltkapasitet, oppdrettsutstyr og oppbygging av biomassen.

– Vi har flere lisenssøknader inne og vil med tildelinger av nye konsesjoner kunne doble slaktevolumet i 2025, sier Tveiten.