Pareto anbefaler kjøp og ser 50 prosents oppside

Tar opp dekning på kjendisdominerte Proximar Seafood etter det tok selskapet på børs.

KJØP: Tilrettelegger Pareto anbefaler kjøp av Proximar Seafood. Avbildet (f.v.): Finansdirektør Pål Grimsrud, styreleder Per Grieg jr., styreleder og konsernsjef Joachim Nielsen. Foto: Proximar Seafood
Sjømat

 

Pareto Securities starter dekning av Proximar Seafood med en kjøpsanbefaling og kursmål 24 kroner pr. aksje.

Tilbake i januar figurerte Pareto som tilrettelegger ved Proximars børsnotering, og kjendisinvestorer med Øystein Stray Spetalen, Kristian Lundkvist og Ketil Skorstad i spissen, kastet seg over den japanske sjømataksjen

I skrivende stund handles Proximar-aksjen til 15,29 kroner på Oslo Børs, hvilket vil si at Pareto ser en oppside på 57 prosent.

Pareto er bull på landbasert oppdrett og venter en markant økning i produksjonen de kommende årene. 

«Landbaserte lakseaksjer lokalisert nærme sluttmarkedet har en enorm transportfordel. Kombinert med den høye lakseprisen i Japan, ser vi dette som en ideell lokasjon for Proximar», skriver meglerhuset i analysen.

Proximar-estimater for slakting Foto: Skjermbilde: Pareto Seucurites' analyse


Meglerhuset venter første slakting i 2024 med full utnyttelse av fasiliteten i Japan i 2025, som ventes generere en EBITDA på 199 millioner kroner fra 5.000 tonn produksjon.

For første fase er selskapet verdsatt til en 2025-EBITDA på 6,5 ganger, som Pareto skriver er betydelig under Atlantic Sapphire og Salmon Evolution på henholdsvis 14 og 8,5 ganger. 

Aksjen handles på 1,3 ganger investert kapital, mot sammenlignbare selskaper på 1,1-4,9 ganger.