Inntektshopp, men stup for oppdrettsvirksomheten

NTS doblet inntektene for konsernet, som følge av fusjonen med FrøyGruppen, men for oppdrettsvirksomheten var det et katastrofalt kvartal.

FJERDE KVARTAL: Adm. direktør Harry Bøe og NTS la frem fjerde kvartal. Foto: NTS
Sjømat

(Artikkelen skrives)

 

Havbrukskonsernet NTS oppnådde driftsinntekter på 485 millioner kroner i fjerde kvartal – en dobling sammenlignet med 237 millioner i tilsvarende kvartal i 2019. 

Dette ga en EBITDA (operasjonelt driftsresultat før avskrivninger og før verdijustering virkelig verdi biomasse) på kr 171 millioner kroner - godt opp fra 123 millioner i samme periode i 2019.  Økningen i inntekter og EBITDA skyldes i hovedsak fusjonen med FrøyGruppen.

Konsernet har flere typer virksomheter og benytter EBITDA for å beskrive resultatet. 

NTS er et fullintegrert havbrukskonsern med base på Namdalskysten. Virksomhetsområdene omfatter oppdrett, brønnbåt, shipping og servicefartøyer.

Konsernets operasjonelle driftsresultat endte på kr 83 millioner kroner, mot 88 millioner for samme periode i 2019, mens resultatet før skatt for videreført virksomhet endte på 38 millioner, mot 128 millioner året før.

Stup for oppdrettsvirksomheten

Midt-Norsk Havbruk slaktet 3.108 tonn sløyd laks i kvartalet, på linje med 3.076 tonn året før. 

Oppdrettsvirksomheten tjente ikke en krone på laksen - gjennomsnittlig EBIT pr. kilo stupte til minus 1,18 kroner, sammenlignet med 21,15 kroner året før. 

Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere salgspris i kvartalet, høyere produksjonskostnader og høyere slaktekostnader. 

«Oppdrett Island» har i fjerde kvartal slaktet 1.561 tonn sløyd laks og 87 tonn ishavsrøye. Gjennomsnittlig EBIT pr. kilo var 4,83 kroner i perioden, mens EBIT pr. kilo for laksen var 8,07 i kvartalet. 

Styret i NTS inngikk 23. november 2020 avtaler om kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon og Havbruksinvest. Avtalene omfatter Måsøval Eiendom og Måsøval Fishfarm sine aksjer i Norway Royal Salmon (NRS) og Måsøval Eiendom sine aksjer i Havbruksinvest, med oppgjør i form av aksjer i Ice Fish Farm.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil NTS ikke eie aksjer i Ice Fish Farm, og «Oppdrett Island» vil opphøre som rapporteringssegment i konsernet.

LA FREM TALL: Adm. direktør Harry Bøe i NTS. Foto: NTS

NTS

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter485237
EBITDA171123
Resultat før skatt38138
Resultat etter skatt47135

NTS

  • Fullintegrert havbrukskonsern med virksomhetsområdene oppdrett, brønnbåt, shipping og servicefartøyer.
  • Midt-Norsk Havbruk utgjør oppdrettsvirksomheten. 
  • Selskapets primærvirksomhet er lakseoppdrett. 
  • Har hovedkontor i Namsos og adm. direktør er Harry Boe.