Gåsø «reddet» konsernets resultat

NTS-konsernet fikk resultat løftet av fusjonen med FrøyGruppen, men oppdrettsvirksomhet stupte bratt.

BRATT FALL FOR OPPDRETTSVIRKSOMHETEN: Havbrukskonsernet NTS' kvartalsresultat ble imidlertid «reddet» av fusjonen med FrøyGruppen, som er NTS-eieren Helge Gåsøs brønnbåtrederi.   Foto: NTS
Sjømat

 

NTS-konsernet har Gåsø Næringsutvikling som største eier med 39 prosent av aksjene. Milliardæren Helge Gåsø fusjonerte FrøyGruppen med havbrukskonsernet NTS i fjor, for å ta opp kampen mot Rostein om å bli verdens største brønnbåtrederi.

Fusjonen med FrøyGruppen sørget for at NTS oppnådde en dobling i driftsinntektene, til 485 millioner kroner i fjerde kvartal. Inntektshoppet løftet også EBITDA (operasjonelt driftsresultat før avskrivninger og før verdijustering virkelig verdi biomasse) med 39 prosent, til på 171 millioner i kvartalet.

NTS-konsernet har flere forskjellige virksomheter og benytter EBITDA til å beskrive resultatet. Det fullintegrerte havbrukskonsernet med base på Namdalskysten, har virksomhetsområdene oppdrett, brønnbåt, shipping og servicefartøyer.

EIER OG REDNINGSMANN: Helge Gåsø, adm. direktør i FrøyGruppen og styremedlem i NTS, er største eier i NTS med 39 prosent av aksjene. Foto: Torkil Marsdal Hanssen/PKOM

Avventer utbytte

Mens brønnbåtvirksomheten opplevde vekst i kvartalet, ble det et katastrofalt fall for NTS-konsernets største virksomhet – oppdrett av laks.

NTS-aksjen falt på Oslo Børs onsdag, og lå ved lunsjtider an til en nedgang på 3,4 prosent, til 85 kroner.

I kvartalsrapporten kommer det frem at konsernet avventer å ta stilling til utbyttenivået for 2020, som vil bli fremlagt til behandling på neste styremøte. I 2019 var utbyttet 1 krone pr. aksje.

I 2020 falt slaktevolumet med 1.000 tonn, til 15.091 tonn. Lav prisoppnåelse og høye kostnader under coronapandemien nesten halverte fortjenesten pr. kilo fisk til 9,83 kroner.

Etter å blant annet ha kjøpt konsesjoner i regjeringens tildeling av nye oppdrettstillatelser, gjentar NTS guidingen om en vekst i slaktevolumet til 22.500 tonn i 2021.

Stup for lakseoppdretten

Midt-Norsk Havbruk, Osan Settefisk og MNH Rederi, utgjør virksomhetsområdet «Oppdrett Norge».

Slaktevolumet var 3.108 tonn sløyd laks i kvartalet, på linje med 3.076 tonn året før, men coronapandemien herjet med lønnsomheten for oppdrettsvirksomheten.

NTS

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter485237
EBITDA171123
Resultat før skatt38138
Resultat etter skatt47135

Lavere laksepriser i kvartalet, høyere produksjonskostnader og økte slaktekostnader sendte det operasjonelle driftsresultatet ned til minus 4 millioner i kvartalet, bratt ned sammenlignet med positive 65 millioner i tilsvarende periode i 2019.

Oppdrettsvirksomheten tjente ikke en krone på laksen - gjennomsnittlig EBIT pr. kilo stupte til minus 1,18 kroner i kvartalet, brutalt ned fra 21,15 kroner året før.

LA FREM TALL: Adm. direktør Harry Bøe i NTS. Foto: NTS

Solgte på Island

NTS-konsernets «Oppdrett Island» gjorde det isolert sett bedre i kvartalet og tjente penger.

Et slaktevolum på 1.561 tonn sløyd laks og 87 tonn ishavsrøye, ga en fortjeneste pr. kilo fisk på 4,83 kroner i kvartalet, mens laksen ga en høyere fortjeneste på 8,07 kroner.

23. november kom nyheten om at NTS og Måsøval gjennomførte en stor transaksjon hvor milliardverdier byttet hender.

Måsøval Eiendom solgte sin mangeårige eierpost i Norway Royal Salmon   til NTS, som etter transaksjonen ble største eier med 29,3 prosent av NRS-aksjene. I oppgjør fikk Måsøval kjøpe 55,6 prosent av aksjene i Ice Fish FarmIFISH fra NTS’ heleide oppdrettsselskap Midt-Norsk Havbruk.

Etter transaksjonen eier ikke lenger NTS aksjer i Ice Fish Farm, og «Oppdrett Island» vil opphøre som rapporteringssegment i konsernet.

NTS

  • Fullintegrert havbrukskonsern med virksomhetsområdene oppdrett, brønnbåt, shipping og servicefartøyer.
  • Midt-Norsk Havbruk utgjør oppdrettsvirksomheten. 
  • Selskapets primærvirksomhet er lakseoppdrett. 
  • Har hovedkontor i Namsos og adm. direktør er Harry Bøe.
  • Milliardæren Helge Gåsø og barna er gjennom Gåsø Næringsutvikling som største eier med 39 prosent av aksjene.