KjøpLogg inn

Litt lavere enn forventet - betaler utbytte

SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 413,8 millioner kroner i fjerde kvartal, litt under analytikernes forventninger om 432 millioner. Betaler saftig utbytte for 2020.

Publisert 25. feb. 2021 kl. 06.32
Oppdatert 25. feb. 2021 klokken 18.29
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 731 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar. Foto: Ivan Kverme

SalMar   oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 413,8 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er lavere enn analytikernes forventninger om 432 millioner.

Til sammenligning hadde SalMar et operasjonelt driftsresultat på 658,1 millioner kroner i fjerde kvartal i 2019.

Lavere laksepriser og et krevende marked påvirker resultatet, oppgir selskapet i kvartalsrapporten. 

SalMar-styret innstiller på et utbytte på 20 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2020. Laksegiganten drysser dermed 2,27 milliarder over aksjonærene.

Utbyttenivået er dermed høyere enn året før. For 2019 ble det utbetalt et utbytte på 13 kroner pr. aksje, mens det for 2018 ble betalt et utbytte på 23 kroner pr. aksje.

Skuffet forventningene

Laksegigantens driftsinntekter ble 3.049 millioner kroner i kvartalet, noe som var høyere enn analytikernes forventinger om 2.738 millioner. 

Resultatet før skatt ble imidlertid 76,6 millioner i fjerde kvartal, som var en skuffelse sammenlignet med analytikernes forventninger om 393 millioner i kvartalet.

Gjentar guidingen

SalMar gjentar guidingen om en økning i slaktevolumet til 163.000 tonn i Norge og 14.000 tonn på Island i 2021.

Kontraktsdekningen for første kvartal 2021 er på 30 prosent, mens rundt 20 prosent av 2021-volumet er dekket inn på kontrakter, ifølge rapporten.

SalMar opprettholder pågående investeringsprogrammer. I år forventer SalMar å investere 1,6 milliarder kroner i den norske virksomheten. Blant selskapets største enkeltinvesteringer er utbyggingen av InnovaNor og Senja 2. 

I tillegg planlegger SalMar investeringer på 170 millioner kroner i det deleide datterselskapet Icelandic Salmon   på Island.

Varierende regioner

SalMar-konsernet hadde en operasjonell EBIT pr. kilo laks på 9,50 kroner i fjerde kvartal, ned fra 17,46 kroner i årets tredje kvartal og 16,31 kroner i fjerde kvartal 2019.

Den norske oppdrettsvirksomheten har vanligvis levert sterke resultatet som har hevet SalMars resultater betydelig over konkurrentene de seneste kvartalene. For fjerde kvartal oppgir lakseoppdretteren at segment Midt-Norge og Nord-Norge leverer tilfredsstillende resultater basert på gode biologiske og operasjonelle prestasjoner. 

Virksomheten på Island har positiv kostnadsutvikling med betydelig lavere uttakskost, med får et negativt resultat som følge av et krevende marked med lave laksepriser, oppgir SalMar i rapporten.

2020 har vært et krevende år for Icelandic Salmon med store biologiske utfordringer i starten av året. I fjerde kvartal startet selskapet slaktingen av 2019-generasjonen, med betydelig lavere uttakskost. Likevel fører lav prisoppnåelse til negativt driftsresultat i fjerde kvartal. Selskapet ser lyst på 2021, et år hvor biologisk status på fisk i sjø er betydelig forbedret.

Venter lavere volum og samme kostnadsnivå

SalMar oppgir i rapporten at oppdretteren venter at kostnadsnivået i første kvartal 2021 blir på linje med kostnadsnivået i fjerde kvartal 2020. 

Men slaktevolumene er samlet for virksomhetene ventet å bli lavere. 

Spesielt i Nord-Norge ventes høyere kostnader og vesentlig lavere volumer i første kvartal, sammenlignet mot fjerde kvartal.

I Midt-Norge ventes noe lavere volumer og samme kostnadsnivåer i første kvartal som i fjerde kvartal.

På Island ventes noe høyere volumer og stabile kostander i første kvartal.

For det norske virksomhetsområdet viser SalMar også til at innføringen av en produksjonsskatt på 0,4 kroner pr. kilo vil bli inkludert fra første kvartal.

SalMar omtaler biologien i alle virksomhetsområdene som god.

Finansdirektøren går over til offshore-satsingen

SalMar melder i en egen børsmelding at lakseoppdretteren skal styrke satsningen på oppdrett til havs. Finansdirektør Trine Sæther Romuld er i samråd med konsernsjef Gustav Witzøe og styret i SalMar tildelt rollen som finansdirektør og strategiansvarlig i SalMar Ocean.  

Styret har startet rekrutteringsprosessen med å ansette en ny finansdirektør i SalMar, og det planlegges at Romuld står i nåværende finansdirektørstilling frem til 1. september, før hun går over til SalMar Ocean.

SalMars satsing på hav markerte starten på en ny æra innen sjømatnæringen, ifølge selskapet og flere analytikere.

Havbasert oppdrett åpner for bærekraftig matproduksjon i store nye områder og bidrar til å sikre verdens matforsyning også i et langsiktig perspektiv, hevder SalMar i meldingen. 

– Ved å styrke teamet i SalMar Ocean med Trine forsterker vi denne viktige strategiske satsingen for SalMar, sier Gustav Witzøe, konsernsjef i SalMar.

Neste teknologisprang for SalMars havsatsing er Smart Fish Farm, som planlegges etablert i åpent hav i Midt-Norge.

«SalMar har ambisjoner om å bygge en serie slike anlegg for havbasert produksjon, basert på de erfaringene man nå høster, forutsatt at myndighetene som varslet åpner for lokaliteter og lisenser i disse områdene», skriver SalMar.

SalMar

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter3.0493.187
EBIT før verdijusteringer413,8658,1
Resultat før skatt76,6891,4
Resultat etter skatt51,7723,2

SalMar

  • Oppdrettskonsern med hovedkontor på Frøya i Sør-Trønderlag. 
  • Driver med oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved Frøya og Aukra. 
  • Konsernsjef er Gustav Witzøe. 
  • Største aksjonær er Gunnar Witzøe og sønn Gustav Magnar Witzøe gjennom Kverva Industrier.