Bedre priser for laksen – opp nesten 10 prosent

Mengden som eksporteres, var imidlertid lavere enn uken før. Men høyere enn for ett år siden.

LAKS: Eksportprisen var 55,51 kroner pr. kilo i forrige uke, ifølge SSB. Foto: Bloomberg
Sjømat

Eksportprisen for fersk laks var i forrige uke 55,51 kroner pr. kilo, viser nye tall fra SSB. Det utgjør en oppgang på 8,7 prosent fra uken før.

Prisen ligger imidlertid 18,9 prosent under nivået i uke 8 i fjor.

Frossen laks oppnådde en eksportpris på 47,36 kroner kiloen, som utgjør et fall på 6,6 prosent fra foregående uke og en nedgang på hele 23,5 prosent fra tilsvarende tid i fjor.

Færre tonn

Nedgang er det også for selve eksporten. Antallet tonn fersk eller kjølt laks som ble eksportert i forrige uke, var 16.754, ifølge SSB.

Dette var 12,4 prosent lavere enn uken før – men 8,1 prosent mer enn for ett år siden.

Frossenlakseksporten var på 385 tonn, ned 7,2 prosent på ukesbasis og ned 13,9 prosent på årsbasis.

Tidligere onsdag viste nye tall fra Norges sjømatråd en sterk vekst i lakseeksporten til Kina og Italia, etter lettelser i coronarestriksjonene. Dette medvirket til at februar i år ble den nest beste februarmåneden noen gang for sjømateksporten.