Tar lakseservicegigant på børs for å synliggjøre verdier

Havbrukskonsernet NTS prises til 10,7 milliarder kroner på Oslo Børs. Nå skal det lukrative lakseserviceselskapet Frøy skilles ut til en prislapp på 5 milliarder kroner.

STOR FLÅTE: Frøy har 19 brønnbåter, 70 servicefartøyer og fire fraktefartøyer. De neste årene kommer flere tilskudd til flåten. Foto: Frøy Gruppen
Sjømat

På slutten av 2019 solgte Helge Gåsø og familien Frøy Gruppen og aksjeposten i Norway Royal Salmon (NRS) mot oppgjør i aksjer for rundt 3 milliarder kroner i havbrukskonsernet NTS.

Nå ønsker NTS å børsnotere datterselskapet Frøy, som driver med brønnbåter, servicebåter og transportskip. Selskapet har hyret inn Danske Bank, Nordea og SpareBank 1 Markets for å hente én milliard kroner.

Prisingen av Frøy er kraftig opp, og i en IPO-analyse estimerer tilrettelegger SpareBank 1 Markets en egenkapitalverdi på mellom 4,7 og 5,3 milliarder kroner før penger.

– Vi jobber ut i fra det analytikerne sier og har ikke så sterke meninger om prisingen, som bestemmes ut fra en bookbuilding-prosess. Men når det er sagt ønsker vi selvsagt høyest mulig verdier, sier konsernsjef Helge Gåsø i Frøy. 

Store verdier

Havbrukskonsernet NTS ble onsdag priset til 10,7 milliarder kroner på Oslo Børs, hvilket betyr at Frøy kan utgjøre nesten 50 prosent av totalverdiene i dag.

– Bakgrunnen for børsnoteringen er at vi ønsker å synliggjøre Frøy-verdiene i NTS. I tillegg vil en børsnotering gi oss bedre kapitaltilgang, noe som er viktig for å realisere våre vekstambisjoner, sier Gåsø.

I forbindelse med børsnoteringen skal NTS gjøre et nedsalg av en ikke-fastsatt størrelse.

– Nedsalget blir gjennomført for å få nok fri flyt i aksjen, sier konsernsjefen.

Det betyr at NTS må selge seg ned til minst 75 prosent eierskap, men sannsynligvis vil nedsalget bli enda større. Ifølge børsmeldingen er det ventet at første handelsdag på Oslo Børs vil finne sted i løpet av første kvartal.

Mange bestillinger

I dag har Frøy en flåte på 19 brønnbåter, 70 servicefartøyer og fire fraktefartøyer. Rederiet venter seks nye brønnbåter og åtte nye servicebåter levert i 2021, 2022 og 2023.

– Vi synes utsiktene ser veldig bra ut og tror på sterk vekst i den tradisjonelle oppdrettsnæringen på tross av det satses mye på landbasert oppdrett rundt om kring i verden, sier Gåsø.

VEKSTKLAR: Konsernsjef Helge Gåsø i Frøy tror på sterk vekst for oppdrettsbransjen. Foto: Frøy Gruppen

I motsetning til mange andre børskandidater kan Frøy vise til solid omsetning og inntjening. I fjor hadde selskapet en topplinje på snaut 1,6 milliarder kroner og et EBITDA-resultat på 585 millioner kroner, noe som gir en margin på hele 37,5 prosent.

Til sammenligning var omsetningen på 1,1 millioner kroner i 2019 og 933 millioner kroner året før. Ved årsskiftet i fjor hadde rederiet en ordrebok på 5,4 milliarder kroner, inkludert opsjoner.

Utbyttemaskin?

I IPO-analysen til SpareBank 1 Markets trekker Christopher Robin Vinter frem at inntektene til Frøy hovedsakelig kommer fra lange time charter-kontrakter, noe som gjør dem forutsigbare.

Lakseserviceselskapet har også et omfattende nybyggingsprogram, noe som vil øke inntjeningen betydelig fra 2021 til 2024.

I 2021 estimerer meglerhuset en omsetning på 1,9 milliarder kroner med et tilhørende EBITDA-resultat på 703 millioner kroner. I 2024 skal topplinjen ifølge estimatene ha bikket 2,3 milliarder kroner.

Basert på prisingsintervallet vil Frøy kunne gi investorene en direkteavkastning på mellom 3,2 og 4,9 prosent. SpareBank 1 Markets tror det er realistisk med en pay out-ratio på rundt 70 prosent på sikt.