Innfører midlertidig stans i særtillatelser i lakseoppdrett

Sjømat

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om særtillatelser i lakseoppdrett, i første omgang frem til Havbruksstrategien legges frem før sommeren, skriver TDN Direkt mandag og viser til en melding fra departementet.

Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser som for eksempel som forskning-, utviklings-, eller visningstillatelser.

- Jeg mener at tiden er inne for å se mer overordnet på innretningen for ordningen med særtillatelser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, ifølge TDN.

Bakgrunnen for en slik stans er at regjeringen i forbindelse med havbruksstrategien ønsker å se på hvorvidt ordningen med spesialtillatelser fungerer etter sitt formål. 

I en overgangsperiode vil det likevel være mulig å søke om mindre endringer i og forlengelse av eksisterende tillatelser. Det er også gjort unntak for tillatelser til slaktemerd. Søknader som allerede er sendt til Fiskeridirektoratet vil fortsatt bli behandlet, skriver TDN.