Bedret resultatet – betaler utbytte

AKVA Group snudde EBITDA fra minus 40 millioner kroner i fjerde kvartal i 2019, til et overskudd på 53 millioner i fjerde kvartal 2020. 

LA FREM 4. KVARTAL: Konsernsjef Knut Nesse i AKVA Group. Foto: Iván Kverme
Sjømat

AKVA Group   økte inntektene til 770 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 655 millioner i tilsvarende kvartal i 2019. EBITDA ble løftet fra minus 40 millioner i fjerde kvartal i 2019, til et overskudd på 53 millioner i fjerde kvartal 2020.

AKVA Group leverer utstyr, installasjoner og service til land- og merdebaserte prosjekter i oppdrettsnæringen.

Styret har besluttet å dele ut et halvårlig utbytte på 1,00 kroner pr. aksje i form av tilbakebetaling av tilbakeholdt inntjening, oppgir selskapet i kvartalsrapporten.

Økt aktivitet i landbasert

Selskapet viser til økt aktivitet og ordreinngang i kvartalet. I fjerde kvartal var ordreinngangen 1 milliard kroner. I den nordiske regionen var ordreinngangen 350 millioner kroner, tilnærmet på linje med 382 millioner i tilsvarende kvartal i 2019. 

Innenfor landbasert teknologi økte imidlertid ordreinngangen til 385 millioner kroner, kraftig opp fra 218 millioner i fjerde kvartal i 2019.

Ordrereserven økte dermed med 170 millioner kroner, til 1.864 millioner ved utgangen av fjerde kvartal, hvorav 975 millioner kroner er relatert til landbasert teknologi.

AKVA Group

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter770655
EBITDA52,6-40
Driftsresultat9,4-105,5
Resultat før skatt2,5-121,7

Cyberangrep

AKVA Group ble søndag 10. januar utsatt for et cyberangrep, og flere viktige systemer falt ned.

Selskapet forventer å bokføre kostnader på 40–50 millioner kroner i første kvartal knyttet til cyberangrepet.  

Som et resultat av angrepet ble regnskapsavslutningen og revisjonen forsinket, og kvartalsrapporten for fjerde kvartal utsatt fra 19. februar til 12. mars.

I tillegg forventer AKVA pågående covid-19-begrensninger i første halvår, og en delvis bedring fra andre halvår med flere vaksinerte og en gradvis åpning av restaurant- og hotellmarkedet.

AKVA Group

  • Leverandør av teknologi til oppdrettsindustrien med hovedkontor i Oslo. 
  • Konsernsjef er Knut Nesse. 
  • Største aksjonær er Egersund Group.