Senket risikoen betraktelig i fjerde kvartal

Andfjord Salmon er i rute med oppdrettsanlegget i Kvalnes og har redusert risikoen betraktelig. 

LA FREM TALL: Martin Rasmussen, adm. direktør i Andfjord Salmon. Foto: Andfjord Salmon
Sjømat

 

Se webcast fra kvartalspresentasjonen fra klokken 08.00.

Andfjord Salmon hadde driftsinntekter på 0,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, mot null inntekter samme periode året før. Resultatet etter skatt endte på minus 6,7 millioner, mot minus 2,4 millioner i fjerde kvartal 2019, fremgår det av kvartalsrapporten fredag. 

For hele 2020 tapte oppdrettsselskapet 19,2 millioner kroner, mot et tap på 6,4 millioner kroner etter skatt i 2019.

Andfjord Salmon bygger for tiden opp sitt første landbaserte lakseoppdrettsanlegg, noe som betyr at selskapet ennå ikke genererer en jevn inntektsstrøm.

I rute med utviklingen

Selskapet opplyser at det er i rute med utviklingen av Kvalnes-anlegget og at risikoen knyttet til anlegget ble redusert betraktelig i fjerde kvartal. 

– Beslutningen vi tok i desember om å fremskynde utviklingen av Kvalnes-området i sin helhet var klok, ettersom den både reduserer den totale prosjektgjennomføringsrisikoen for områdeutviklingen samt biologisk risiko for det første bassenget. Den vellykkede tilkoblingen av det første bassenget har også minimert prosjektrisikoen ytterligere. Vi er fornøyd med fremgangen vi har, sier Martin Rasmussen, adm. direktør i Andfjord Salmon. 

Hovedformålet var å fremskynde utbyggingen av produksjonskapasiteten på Kvalnes fra 1.260 tonn til 12.600 tonn.

Ved utgangen av 2020 hadde Andfjord Salmon 148,8 millioner kroner i kontanter eller kontantekvivalenter, samt ubenyttede kredittfasiliteter på til sammen 50 millioner kroner og tilgjengelige tilskudd på 15 millioner kroner, som ikke er inkludert i beløpet.

Les hele kvartalsrapporten her

Andfjord Salmon

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter0,20
Driftsresultat-7,1-2,9
Resultat før skatt-6,7-2,4
Resultat etter skatt-6,7-2,4

Andfjord Salmon

  • Norsk selskap som driver med lakseoppdrett. 
  • Selskapet har oppdrettsanlegg på Andøya, i Vesterålen. 
  • Selskapet har utviklet et patentert og innovativt havbrukskonsept, og har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks. 
  • Selskapet ble etablert i 2014 av Roy Bernt Pettersen.