Fiskeriavtaler med EU og Storbritannia i havn

Norge, EU og Storbritannia har tirsdag inngått en avtale om felles forvaltning av bestandene i Nordsjøen. I tillegg har Norge og EU undertegnet tre kvoteavtaler.

AVTALE ENDELIG I HAVN: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) signerte tirsdag fiskeriavtale for Norge med EU og Storbritannia.  Foto: NTB
Sjømat

– Jeg er fornøyd med at avtalen med EU og Storbritannia endelig er på plass. Dette er den første kvoteavtalen mellom tre parter i Nordsjøen, og en forutsetning for bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Norge, EU og Storbritannia har siden årsskiftet vært i forhandlinger om fiskeriavtaler for 2021. Nyheten om fiskeriavtalen kom i en meldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag ettermiddag.

I tillegg til fiskeriavtalen mellom de tre partene, har Norge og EU inngått topartsavtaler om Nordsjøen og Skagerrak, samt naboskapsavtalen om Sverige. Dermed er Norge og EU enige om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte.

– Det er gode nyheter at vi er enige med EU om en fiskeriavtale for 2021. Begge parter har vært fleksible og løsningsorienterte, og jeg mener vi har fått en balansert avtale som underbygger vårt gode forhold, fortsetter Ingebrigtsen.

Slik ble kvotene:

• Seikvoten er redusert med 25 prosent til 59.512 tonn, hvorav den norske kvoten er på 30.946 tonn.

• Kvoten på nordsjøsild ble på 356.357 tonn, hvor den norske kvoten er på 103.344 tonn.

• Torskekvoten ble kraftig redusert i fjor, og ytterligere redusert til 13.246 tonn i år, der den norske kvoten ble 2.252 tonn før avsetninger.

• Norge har byttet til seg en kolmulekvote på 37.500 tonn fra EU, og fått adgang til å fiske den norske kolmulekvoten i irske farvann, uten noen områderestriksjoner.

• I tillegg til de stengte gytefeltene som ble videreført av partene for 2021, vil Norge også stenge felt i norsk sone for å beskytte småtorsk senere i år, som ledd i gjenoppbyggingen av bestanden.