Rekordmåned for lakseeksporten

Høyt volum sendte verdien av norsk lakseeksport til ny rekordnotering i mars. For sjømateksporten ble det nest beste måned noensinne.

ASIA ØKER MEST: Eksporten av norsk laks til Asia hadde brattest vekst i mars måned, viser tallene fra Sjømatrådet. Foto: Thomas Engström, Sjømatrådet
Sjømat

Det ble eksportert sjømat for 10,9 milliarder kroner i mars. Det tilsvarer en økning i verdi på 13,5 prosent, eller 1,3 milliarder kroner, sammenlignet med mars i fjor.

I årets første kvartal endte dermed fasiten for sjømateksporten på 27,7 milliarder kroner – en verdinedgang på 3 prosent, etter lavere eksport i januar og februar, sammenlignet med året før. Det var likevel historiens nest beste resultat i et første kvartal.

– Norsk sjømateksport har totalt sett hatt en solid inngang på 2021. Det skyldes først og fremst at vi har hatt en sterk økning i eksportverdien i mars, og da særlig for laks, sier Renate Larsen, adm. direktør i Norges sjømatråd.

SOLID EKSPORTMÅNED: Renate Larsen, adm. direktør i Norges Sjømatråd. Foto: Eivind Yggeseth

Trosset coronakrisen

Historisk sett er det kun i oktober 2019 at eksportverdien for sjømat har vært høyere i en enkeltmåned. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) trekker frem oppdrettsnæringen har vært tilpasningsdyktig under coronakrisen.

– Til tross for at coronapandemien fortsetter å prege sjømatmarkedene, er det gledelig at eksportverdien for norsk sjømat aldri har sett en sterkere mars enn i år. Sjømaten vår er ettertraktet i hele verden, sier Ingebrigtsen.

OPPLØFTENDE MARS: Fiskeri- og sjømatministeren Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Rekordsterk laks

For eksporten av laks var mars en rekordmåned både i volum og verdi.

I mars hoppet eksportverdien for laks med 22 prosent, til 7,2 milliarder kroner, sammenlignet med mars i fjor. Volumet steg med 28 prosent, til 108.200 tonn laks.

– Verdien av lakseeksporten i mars var den høyeste som er registrert i en enkeltmåned noensinne, noe som først og fremst skyldes et rekordhøyt volum, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 54,43 kroner pr. kilo i mars.

– Til tross for at den norske kronen har styrket seg mot hovedvalutaene euro og amerikanske dollar, var gjennomsnittsprisen i mars kun én prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor, oppsummerer Aandahl.

Rekordhøyt volum i mars bidro dermed til å løfte eksporten av norsk laks i første kvartal med 18 prosent, til 297.200 tonn. Men lavere laksepriser gjorde at verdien falt med 4 prosent i kvartalet, sammenlignet med første kvartal i 2020.

Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i kvartalet.

Asia øker mest

Lakseeksporten oppnådde vekst til de fleste store markedene i mars, men eksporten til Asia utmerket seg med brattest verdiøkning.

REKORD FOR LAKS: Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. Foto: Privat

– Dette har sammenheng med en gradvis normalisering av etterspørselen, samtidig som konkurransen fra andre lakseproduserende nasjoner ser ut til å ha blitt redusert, opplyser Aandahl.

I mars økte verdien på lakseeksporten til Asia med 34 prosent, sammenliknet med mars i fjor. Verdiveksten til EU var i samme måned 24 prosent.

Thailand, Kina og Sør-Korea var blant landene i Asia med størst vekst.